ทพ.ปรีชา วัฏฏะวรเวช

ตารางออกตรวจแพทย์
วัน เวลา
จันทร์ 10.00 - 20.00 น.
อังคาร 10.00 - 20.00 น.
พุธ 16.00 - 20.00 น.
พฤหัส 10.00 - 20.00 น.
ศุกร์ 09.00 - 15.00 น.
เสาร์ 09.00 - 20.00 น.
อาทิตย์ -

หมายเหตุ : หยุดวันเสาร์สัปดาห์ที่ 2 และ 3 ของเดือน

ทพ.ปรีชา วัฏฏะวรเวช
DR. Preecha Wattavoravech
แพทย์ประจำ ศูนย์ทันตกรรม 24 ชั่วโมง

ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา

ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรังสิต พ.ศ.2557

วุฒิบัตร

Dental implant training Dento-Facial Cosmetic center (Private dentist Foundation Thailand) พ.ศ. 2559

การศึกษาหลังปริญญา

สมาชิก/ชมรม

สมาคมทันตกรรมจัดฟันและการวิจัยแห่งประเทศไทย

จำนวนเคส

ตารางออกตรวจแพทย์
วัน เวลา
จันทร์ 10.00 - 20.00 น.
อังคาร 10.00 - 20.00 น.
พุธ 16.00 - 20.00 น.
พฤหัส 10.00 - 20.00 น.
ศุกร์ 09.00 - 15.00 น.
เสาร์ 09.00 - 20.00 น.
อาทิตย์ -

หมายเหตุ : หยุดวันเสาร์สัปดาห์ที่ 2 และ 3 ของเดือน

Show Buttons
Share On Line
Hide Buttons