ทพ.ปรีชา วัฏฏะวรเวช

ทพ.ปรีชา วัฏฏะวรเวช

ทพ.ปรีชา วัฏฏะวรเวช

ทันตกรรม

ความชำนาญ : ทันตกรรม

E-mail :

ประวัติการศึกษา :

ตารางออกตรวจแพทย์

วัน เวลา รายละเอียด
จันทร์ 10.00 - 20.00 น.
อังคาร 10.00 - 20.00 น.
พุธ 10.00 - 20.00 น.
พฤหัส -
ศุกร์ -
เสาร์ 09.00 - 20.00 น.
อาทิตย์ 08.00 - 20.00 น.

กรุณาสอบถามเวลาปฏิบัติงานแพทย์ก่อนมารพ. ได้ที่หมายเลข 1723 เพื่อความสะดวกของท่าน (กรณีแพทย์ลาหยุดกระทันหัน)

นัดหมายแพทย์

ค้นหาแพทย์

ชื่อ - นามสกุล

เบอร์โทรติดต่อ

Show Buttons
Hide Buttons