ทพ.ชนะกิจ สุวัฒนศิลป์

ทพ.ชนะกิจ สุวัฒนศิลป์

ทพ.ชนะกิจ สุวัฒนศิลป์

ทันตกรรม

ความชำนาญ : ทันตกรรม

E-mail :

ประวัติการศึกษา : ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต

ตารางออกตรวจแพทย์

วัน เวลา รายละเอียด
จันทร์ -
อังคาร 11.00 - 17.00 น.
พุธ 10.00 - 20.00 น.
พฤหัส 10.00 - 20.00 น.
ศุกร์ -
เสาร์ 10.00 - 16.00 น.
อาทิตย์ 10.00 - 17.00 น.

กรุณาสอบถามเวลาปฏิบัติงานแพทย์ก่อนมารพ. ได้ที่หมายเลข 1723 เพื่อความสะดวกของท่าน (กรณีแพทย์ลาหยุดกระทันหัน)

นัดหมายแพทย์

ค้นหาแพทย์

ชื่อ - นามสกุล

เบอร์โทรติดต่อ

Show Buttons
Hide Buttons