ทพญ.เหวิน เจิ้ง

ตารางออกตรวจแพทย์
วัน เวลา
จันทร์ -
อังคาร -
พุธ 08.00 - 19.30 น.
พฤหัส 08.00 - 19.30 น.
ศุกร์ 08.00 - 19.30 น.
เสาร์ 08.00 - 19.30 น.
อาทิตย์ 08.00 - 19.30 น.

หมายเหตุ :

ทพญ.เหวิน เจิ้ง
Dr.Wen Zheng
แพทย์ศูนย์ทันตกรรม

ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา

ทันตแพทยศาสตรบัณฑิตมหาวิทยาลัยรังสิต พ.ศ.2561

วุฒิบัตร

การศึกษาหลังปริญญา

สมาชิก/ชมรม

จำนวนเคส

ตารางออกตรวจแพทย์
วัน เวลา
จันทร์ -
อังคาร -
พุธ 08.00 - 19.30 น.
พฤหัส 08.00 - 19.30 น.
ศุกร์ 08.00 - 19.30 น.
เสาร์ 08.00 - 19.30 น.
อาทิตย์ 08.00 - 19.30 น.

หมายเหตุ :