ทพญ.เหวิน เจิ้ง

ตารางออกตรวจแพทย์
วัน เวลา
จันทร์ 08.00 - 20.00 น.
อังคาร -
พุธ 08.00 - 20.00 น.
พฤหัส 08.00 - 20.00 น.
ศุกร์ 08.00 - 20.00 น.
เสาร์ 08.00 - 20.00 น.
อาทิตย์ -

หมายเหตุ :

ทพญ.เหวิน เจิ้ง
Dr.Wen Zheng
แพทย์ศูนย์ทันตกรรม 24 ชั่วโมง

ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา

ทันตแพทยศาสตรบัณฑิตมหาวิทยาลัยรังสิต พ.ศ.2561

วุฒิบัตร

การศึกษาหลังปริญญา

สมาชิก/ชมรม

จำนวนเคส

ตารางออกตรวจแพทย์
วัน เวลา
จันทร์ 08.00 - 20.00 น.
อังคาร -
พุธ 08.00 - 20.00 น.
พฤหัส 08.00 - 20.00 น.
ศุกร์ 08.00 - 20.00 น.
เสาร์ 08.00 - 20.00 น.
อาทิตย์ -

หมายเหตุ :

Show Buttons
Share On Line
Hide Buttons