ทพญ.เขมริน ศมาวรรตกุล

ทพญ.เขมริน ศมาวรรตกุล

ทพญ.เขมริน ศมาวรรตกุล

ทันตกรรม

ความชำนาญ : ทันตกรรม

E-mail :

ประวัติการศึกษา :
– ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยม)
– ทันตแพทย์ประจำบ้าน สาขาทันตกรรมประดิษฐ์ (ใส่ฟัน)

ตารางออกตรวจแพทย์

วัน เวลา รายละเอียด
จันทร์ 10.00 - 20.00 น.
อังคาร 10.00 - 20.00 น.
พุธ 09.00 - 17.00 น.
พฤหัส -
ศุกร์ 09.00 - 17.00 น.
เสาร์ 09.00 - 17.00 น.
อาทิตย์ -

กรุณาสอบถามเวลาปฏิบัติงานแพทย์ก่อนมารพ. ได้ที่หมายเลข 1723 เพื่อความสะดวกของท่าน (กรณีแพทย์ลาหยุดกระทันหัน)

Show Buttons
Hide Buttons