ทพญ.เขมริน ศมาวรรตกุล

ตารางออกตรวจแพทย์
วัน เวลา
จันทร์ 10.00 - 20.00
อังคาร 10.00 - 20.00
พุธ 10.00 - 18.00
พฤหัส -
ศุกร์ 10.00 - 18.00
เสาร์ 10.00 - 18.00
อาทิตย์ -

หมายเหตุ :

ทพญ.เขมริน ศมาวรรตกุล

ทันตกรรม

ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา

– ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยม)
– ทันตแพทย์ประจำบ้าน สาขาทันตกรรมประดิษฐ์ (ใส่ฟัน)

วุฒิบัตร

การศึกษาหลังปริญญา

ตารางออกตรวจแพทย์
วัน เวลา
จันทร์ 10.00 - 20.00
อังคาร 10.00 - 20.00
พุธ 10.00 - 18.00
พฤหัส -
ศุกร์ 10.00 - 18.00
เสาร์ 10.00 - 18.00
อาทิตย์ -

หมายเหตุ :

Show Buttons
Hide Buttons