ทพญ.อำไพ เหมะศักดิ์วัฒนะกุล

ทพญ.อำไพ เหมะศักดิ์วัฒนะกุล

ทพญ.อำไพ เหมะศักดิ์วัฒนะกุล

ทันตกรรม

ความชำนาญ : ทันตกรรม

E-mail :

ประวัติการศึกษา :
– ทบ., ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาทันตกรรมหัตถการ
– ปริญญาโท ปริทันตวิทยา

ตารางออกตรวจแพทย์

วัน เวลา รายละเอียด
จันทร์ 09.00 - 18.00 น.
อังคาร 09.00 - 19.00 น.
พุธ -
พฤหัส 09.00 - 19.00 น.
ศุกร์ 09.00 - 17.00 น.
เสาร์ 09.00 - 18.00 น.
อาทิตย์ -

กรุณาสอบถามเวลาปฏิบัติงานแพทย์ก่อนมารพ. ได้ที่หมายเลข 1723 เพื่อความสะดวกของท่าน (กรณีแพทย์ลาหยุดกระทันหัน)

นัดหมายแพทย์

ค้นหาแพทย์

ชื่อ - นามสกุล

เบอร์โทรติดต่อ

Show Buttons
Hide Buttons