ทพญ.อรสิริ จันทนฤกษ์

ทพญ.อรสิริ จันทนฤกษ์

ทพญ.อรสิริ จันทนฤกษ์

ทันตกรรม

ความชำนาญ : ทันตกรรม

E-mail :

ประวัติการศึกษา : ทบ. ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาทันตกรรมหัตถการ

ตารางออกตรวจแพทย์

วัน เวลา รายละเอียด
จันทร์ -
อังคาร 11.00 - 17.00 น.
พุธ -
พฤหัส -
ศุกร์ -
เสาร์ 10.00 - 16.00 น.
อาทิตย์ 09.00 - 17.00 น.

กรุณาสอบถามเวลาปฏิบัติงานแพทย์ก่อนมารพ. ได้ที่หมายเลข 1723 เพื่อความสะดวกของท่าน (กรณีแพทย์ลาหยุดกระทันหัน)

Show Buttons
Hide Buttons