ทพญ.อรสิริ จันทนฤกษ์

ตารางออกตรวจแพทย์
วัน เวลา
จันทร์ -
อังคาร 11.00 - 17.00
พุธ -
พฤหัส -
ศุกร์ -
เสาร์ 10.00 - 16.00
อาทิตย์ 09.00 - 17.00

หมายเหตุ :

ทพญ.อรสิริ จันทนฤกษ์

ทันตกรรม

ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
ทบ. ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาทันตกรรมหัตถการ

วุฒิบัตร

การศึกษาหลังปริญญา

ตารางออกตรวจแพทย์
วัน เวลา
จันทร์ -
อังคาร 11.00 - 17.00
พุธ -
พฤหัส -
ศุกร์ -
เสาร์ 10.00 - 16.00
อาทิตย์ 09.00 - 17.00

หมายเหตุ :

Show Buttons
Hide Buttons