ทพญ.อภิญญา บุญจำรัส

ตารางออกตรวจแพทย์
วัน เวลา
จันทร์ 09.00 - 17.00
อังคาร 09.00 - 17.00
พุธ -
พฤหัส 09.00 - 17.00
ศุกร์ 09.00 - 17.00
เสาร์ 09.00 - 17.00
อาทิตย์ 09.00 - 17.00

หมายเหตุ :

ทพญ.อภิญญา บุญจำรัส

ทันตกรรม

ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา

– ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต
– บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

วุฒิบัตร

การศึกษาหลังปริญญา

ตารางออกตรวจแพทย์
วัน เวลา
จันทร์ 09.00 - 17.00
อังคาร 09.00 - 17.00
พุธ -
พฤหัส 09.00 - 17.00
ศุกร์ 09.00 - 17.00
เสาร์ 09.00 - 17.00
อาทิตย์ 09.00 - 17.00

หมายเหตุ :

Show Buttons
Hide Buttons