ทพญ.หทัยรัตน์ เฑียรฆประสิทธิ์

ตารางออกตรวจแพทย์
วัน เวลา
จันทร์ 09.00 - 20.00 น.
อังคาร 09.00 - 20.00 น.
พุธ 09.00 - 17.00 น.
พฤหัส 09.00 - 20.00 น.
ศุกร์ -
เสาร์ -
อาทิตย์ 08.00 - 20.00 น.

หมายเหตุ :

ทพญ.หทัยรัตน์ เฑียรฆประสิทธิ์
DR. Hathairat Theinkaprasit
แพทย์ประจำ ศูนย์ทันตกรรม 24 ชั่วโมง

ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา

เกียรตินิยมอันดับ 2 ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ.2552

วุฒิบัตร

ประกาศนียบัตรบัณฑิตขั้นสูง (ทันตแพทยศาสตร์) พ.ศ. 2555

การศึกษาหลังปริญญา

สมาชิก/ชมรม

ตารางออกตรวจแพทย์
วัน เวลา
จันทร์ 09.00 - 20.00 น.
อังคาร 09.00 - 20.00 น.
พุธ 09.00 - 17.00 น.
พฤหัส 09.00 - 20.00 น.
ศุกร์ -
เสาร์ -
อาทิตย์ 08.00 - 20.00 น.

หมายเหตุ :

Show Buttons
Hide Buttons