ทพญ.หทัยรัตน์ เฑียรฆประสิทธิ์

ทพญ.หทัยรัตน์ เฑียรฆประสิทธิ์

ทพญ.หทัยรัตน์ เฑียรฆประสิทธิ์

ทันตกรรม

ความชำนาญ : ทันตกรรม

E-mail :

ประวัติการศึกษา : ทบ. ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง สาขาวิทยาเอนโดดอนท์ (รักษารากฟัน)

ตารางออกตรวจแพทย์

วัน เวลา รายละเอียด
จันทร์ 09.00 - 20.00 น.
อังคาร 09.00 - 20.00 น.
พุธ 09.00 - 17.00 น.
พฤหัส 09.00 - 20.00 น.
ศุกร์ -
เสาร์ -
อาทิตย์ 09.00 - 20.00 น.

กรุณาสอบถามเวลาปฏิบัติงานแพทย์ก่อนมารพ. ได้ที่หมายเลข 1723 เพื่อความสะดวกของท่าน (กรณีแพทย์ลาหยุดกระทันหัน)

นัดหมายแพทย์

ค้นหาแพทย์

ชื่อ - นามสกุล

เบอร์โทรติดต่อ

Show Buttons
Hide Buttons