ทพญ.หทัยทิพย์ หทัยเกียรติกุล

ตารางออกตรวจแพทย์
วัน เวลา
จันทร์ -
อังคาร 09.00 - 18.00 น.
พุธ 09.00 - 17.00 น.
พฤหัส 10.00 - 18.00 น.
ศุกร์ 09.00 - 17.00 น.
เสาร์ 09.00 - 17.00 น.
อาทิตย์ -

หมายเหตุ :

ทพญ.หทัยทิพย์ หทัยเกียรติกุล
DR. Hataitip Hataikiattikul
แพทย์ประจำ ศูนย์ทันตกรรม 24 ชั่วโมง

ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา

  • เกียรตินิยมอันดับ 2 ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2544
  • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2553

 

วุฒิบัตร

การศึกษาหลังปริญญา

สมาชิก/ชมรม

ตารางออกตรวจแพทย์
วัน เวลา
จันทร์ -
อังคาร 09.00 - 18.00 น.
พุธ 09.00 - 17.00 น.
พฤหัส 10.00 - 18.00 น.
ศุกร์ 09.00 - 17.00 น.
เสาร์ 09.00 - 17.00 น.
อาทิตย์ -

หมายเหตุ :

Show Buttons
Hide Buttons