ทพญ.สิริวรรณ ตันจันทร์พงศ์

ตารางออกตรวจแพทย์
วัน เวลา
จันทร์ 09.00 - 18.00 น.
อังคาร 09.00 - 18.00 น.
พุธ -
พฤหัส 09.00 - 18.00 น.
ศุกร์ 09.00 - 16.00 น.
เสาร์ 10.00 - 17.00 น.
อาทิตย์ -

หมายเหตุ :

ทพญ.สิริวรรณ ตันจันทร์พงศ์
Dr. Siriwan Tanchanpong
แพทย์ประจำ ศูนย์ทันตกรรม 24 ชั่วโมง

ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา

ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ.2539

วุฒิบัตร

ทันตกรรมประดิษฐ์ พ.ศ. 2541

การศึกษาหลังปริญญา

สมาชิก/ชมรม

ตารางออกตรวจแพทย์
วัน เวลา
จันทร์ 09.00 - 18.00 น.
อังคาร 09.00 - 18.00 น.
พุธ -
พฤหัส 09.00 - 18.00 น.
ศุกร์ 09.00 - 16.00 น.
เสาร์ 10.00 - 17.00 น.
อาทิตย์ -

หมายเหตุ :

Show Buttons
Hide Buttons