ทพญ.สิริกุล องคนิกูล

ทพญ.สิริกุล องคนิกูล

ทพญ.สิริกุล องคนิกูล

ทันตกรรม

ความชำนาญ : ทันตกรรม

E-mail :

ประวัติการศึกษา : ทบ., ทันตกรรมบูรณะ

ตารางออกตรวจแพทย์

วัน เวลา รายละเอียด
จันทร์ 08.00 - 19.00 น.
อังคาร 08.00 - 22.00 น.
พุธ 08.00 - 16.00 น.
พฤหัส 08.00 - 20.00 น.
ศุกร์ -
เสาร์ -
อาทิตย์ 09.00 - 20.00 น.

กรุณาสอบถามเวลาปฏิบัติงานแพทย์ก่อนมารพ. ได้ที่หมายเลข 1723 เพื่อความสะดวกของท่าน (กรณีแพทย์ลาหยุดกระทันหัน)

Show Buttons
Hide Buttons