ทพญ.รัตนา ธนบุญสมบัติ

ทพญ.รัตนา ธนบุญสมบัติ

ทพญ.รัตนา ธนบุญสมบัติ

ทันตกรรม

ความชำนาญ : ทันตกรรม

E-mail :

ประวัติการศึกษา : ทบ. ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิทยาเอนโดดอนท์ (รักษารากฟัน)

ตารางออกตรวจแพทย์

วัน เวลา รายละเอียด
จันทร์ -
อังคาร 09.00 - 20.00 น.
พุธ 09.00 - 20.00 น.
พฤหัส 09.00 - 20.00 น.
ศุกร์ 09.00 - 20.00 น.
เสาร์ 09.00 - 20.00 น.
อาทิตย์ -

กรุณาสอบถามเวลาปฏิบัติงานแพทย์ก่อนมารพ. ได้ที่หมายเลข 1723 เพื่อความสะดวกของท่าน (กรณีแพทย์ลาหยุดกระทันหัน)

Show Buttons
Hide Buttons