ทพญ.รัตนา ธนบุญสมบัติ

ตารางออกตรวจแพทย์
วัน เวลา
จันทร์ -
อังคาร 09.00 - 20.00
พุธ 09.00 - 20.00
พฤหัส 09.00 - 20.00
ศุกร์ 09.00 - 20.00
เสาร์ 09.00 - 20.00
อาทิตย์ -

หมายเหตุ :

ทพญ.รัตนา ธนบุญสมบัติ

ทันตกรรม

ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
ทบ. ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิทยาเอนโดดอนท์ (รักษารากฟัน)

วุฒิบัตร

การศึกษาหลังปริญญา

ตารางออกตรวจแพทย์
วัน เวลา
จันทร์ -
อังคาร 09.00 - 20.00
พุธ 09.00 - 20.00
พฤหัส 09.00 - 20.00
ศุกร์ 09.00 - 20.00
เสาร์ 09.00 - 20.00
อาทิตย์ -

หมายเหตุ :

Show Buttons
Hide Buttons