ทพญ.ระวิวรรณ วงศ์วานวัฒนา

ตารางออกตรวจแพทย์
วัน เวลา
จันทร์ 08.00 - 15.00 น.
อังคาร 09.00 - 16.00 น.
พุธ -
พฤหัส 09.00 - 16.00 น.
ศุกร์ 08.00 - 15.00 น.
เสาร์ 08.00 - 14.00 น.
อาทิตย์ 08.00 - 14.00 น.

หมายเหตุ :

ทพญ.ระวิวรรณ วงศ์วานวัฒนา
DR. Ravivan Wongwanwatana
แพทย์ศูนย์ทันตกรรม และศูนย์ศัลยกรรมขากรรไกร

ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา

ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรังสิต พ.ศ.2554

วุฒิบัตร

การศึกษาหลังปริญญา

  • Certificate, Advance Program in Oral Surgery, New york University College of Dentisty , USA.
  • Certificate, Advance Program in Orthodontics, New York University College of Dentisty, USA.
  • Orthodontics Fellowship Certificate, New York University College of Dentisty, USA.
  • Certificate in Orthodontic Education, New York University College of Dentisty, USA.
  • Certificate of Completion in thr Invisalign University Trainning, 
  • New York University College of Dentisty, USA.
  • Certificate of Attendance, 225th Annual Session of the American Association of Orthodontists in New Orleans, Louisiana, USA.
  • Certificate of Completion Asian DAMON Forum 2560
  • Certificateof Attendance, Chang Gung Forum 2560 , The Joint Symposium on the 6th International Workshop on Surgery-First Orthognathic Surgery, Taiwan

สมาชิก/ชมรม

จำนวนเคส

ตารางออกตรวจแพทย์
วัน เวลา
จันทร์ 08.00 - 15.00 น.
อังคาร 09.00 - 16.00 น.
พุธ -
พฤหัส 09.00 - 16.00 น.
ศุกร์ 08.00 - 15.00 น.
เสาร์ 08.00 - 14.00 น.
อาทิตย์ 08.00 - 14.00 น.

หมายเหตุ :