ทพญ.ระวิวรรณ วงศ์วานวัฒนา

ทพญ.ระวิวรรณ วงศ์วานวัฒนา

ทพญ.ระวิวรรณ วงศ์วานวัฒนา

ทันตกรรม

ความชำนาญ : ทันตกรรม

E-mail :

ประวัติการศึกษา :

ตารางออกตรวจแพทย์

วัน เวลา รายละเอียด
จันทร์ 08.00 - 21.00 น.
อังคาร 08.00 - 20.00 น.
พุธ 08.00 - 20.00 น.
พฤหัส 07.00 - 16.00 น.
ศุกร์ 08.00 - 18.00 น.
เสาร์ 08.00 - 18.00 น.
อาทิตย์ 07.00 - 14.00 น.

กรุณาสอบถามเวลาปฏิบัติงานแพทย์ก่อนมารพ. ได้ที่หมายเลข 1723 เพื่อความสะดวกของท่าน (กรณีแพทย์ลาหยุดกระทันหัน)

Show Buttons
Hide Buttons