ทพญ.ภัสราภรณ์ เพ่งผล

ทพญ.ภัสราภรณ์ เพ่งผล

ทพญ.ภัสราภรณ์ เพ่งผล

ทันตกรรม

ความชำนาญ : ทันตกรรม

E-mail :

ประวัติการศึกษา : ทบ., ป. บัณฑิต  สาขาทันตกรรมจัดฟัน

ตารางออกตรวจแพทย์

วัน เวลา รายละเอียด
จันทร์ 08.00 - 17.00 น.
อังคาร 08.00 - 17.00 น.
พุธ -
พฤหัส 08.00 - 17.00 น.
ศุกร์ 08.00 - 17.00 น.
เสาร์ 08.00 - 17.00 น. เสาร์ ที่ 1 และ 3
อาทิตย์ -

กรุณาสอบถามเวลาปฏิบัติงานแพทย์ก่อนมารพ. ได้ที่หมายเลข 1723 เพื่อความสะดวกของท่าน (กรณีแพทย์ลาหยุดกระทันหัน)

นัดหมายแพทย์

ค้นหาแพทย์

ชื่อ - นามสกุล

เบอร์โทรติดต่อ

Show Buttons
Hide Buttons