ทพญ.พัชนีย์ พงศ์พียะ

ตารางออกตรวจแพทย์
วัน เวลา
จันทร์ 10.00 - 20.00 น.
อังคาร -
พุธ -
พฤหัส 10.00 - 20.00 น.
ศุกร์ 10.00 - 19.00 น.
เสาร์ 09.00 - 20.00 น.
อาทิตย์ 09.00 - 20.00 น.

หมายเหตุ :

ทพญ.พัชนีย์ พงศ์พียะ
DR. Patchanee Pongpeeya
แพทย์ประจำ ศูนย์ทันตกรรม 24 ชั่วโมง

ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา

ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2536

วุฒิบัตร

ทันตกรรมสำหรับเด็ก พ.ศ. 2540

การศึกษาหลังปริญญา

สมาชิก/ชมรม

จำนวนเคส

ตารางออกตรวจแพทย์
วัน เวลา
จันทร์ 10.00 - 20.00 น.
อังคาร -
พุธ -
พฤหัส 10.00 - 20.00 น.
ศุกร์ 10.00 - 19.00 น.
เสาร์ 09.00 - 20.00 น.
อาทิตย์ 09.00 - 20.00 น.

หมายเหตุ :

Show Buttons
Share On Line
Hide Buttons