ทพญ.พัชนีย์ พงศ์พียะ

ทพญ.พัชนีย์ พงศ์พียะ

ทพญ.พัชนีย์ พงศ์พียะ

ทันตกรรม

ความชำนาญ : ทันตกรรม

E-mail :

ประวัติการศึกษา : ป. บัณฑิตสาขาทันตกรรมสำหรับเด็ก

ตารางออกตรวจแพทย์

วัน เวลา รายละเอียด
จันทร์ 10.00 - 20.00 น.
อังคาร -
พุธ -
พฤหัส 10.00 - 20.00 น.
ศุกร์ 10.00 - 14.00 น.
เสาร์ 09.00 - 20.00 น.
อาทิตย์ 09.00 - 20.00 น.

กรุณาสอบถามเวลาปฏิบัติงานแพทย์ก่อนมารพ. ได้ที่หมายเลข 1723 เพื่อความสะดวกของท่าน (กรณีแพทย์ลาหยุดกระทันหัน)

นัดหมายแพทย์

ค้นหาแพทย์

ชื่อ - นามสกุล

เบอร์โทรติดต่อ

Show Buttons
Hide Buttons