ทพญ.ผกาพร กาญจนรักษ์

ทพญ.ผกาพร กาญจนรักษ์

ทพญ.ผกาพร กาญจนรักษ์

ทันตกรรม

ความชำนาญ : ทันตกรรม

E-mail :

ประวัติการศึกษา : ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต

ตารางออกตรวจแพทย์

วัน เวลา รายละเอียด
จันทร์ 09.00 - 18.00 น.
อังคาร -
พุธ 13.00 - 19.00 น.
พฤหัส 10.00 - 19.00 น.
ศุกร์ 09.00 - 20.00 น.
เสาร์ 10.00 - 19.00 น.
อาทิตย์ -

กรุณาสอบถามเวลาปฏิบัติงานแพทย์ก่อนมารพ. ได้ที่หมายเลข 1723 เพื่อความสะดวกของท่าน (กรณีแพทย์ลาหยุดกระทันหัน)

นัดหมายแพทย์

ค้นหาแพทย์

ชื่อ - นามสกุล

เบอร์โทรติดต่อ

Show Buttons
Hide Buttons