ทพญ.ผกาพร กาญจนรักษ์

ตารางออกตรวจแพทย์
วัน เวลา
จันทร์ 09.00 - 18.00 น.
อังคาร -
พุธ 09.00 - 19.00 น.
พฤหัส 10.00 - 19.00 น.
ศุกร์ 09.00 - 18.00 น.
เสาร์ 10.00 - 19.00 น.
อาทิตย์ -

หมายเหตุ :

ทพญ.ผกาพร กาญจนรักษ์
Dr. Phakaporn Kanchanarak
แพทย์ประจำ ศูนย์ทันตกรรม 24 ชั่วโมง

ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา

ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ.2530

วุฒิบัตร

การศึกษาหลังปริญญา

สมาชิก/ชมรม

ตารางออกตรวจแพทย์
วัน เวลา
จันทร์ 09.00 - 18.00 น.
อังคาร -
พุธ 09.00 - 19.00 น.
พฤหัส 10.00 - 19.00 น.
ศุกร์ 09.00 - 18.00 น.
เสาร์ 10.00 - 19.00 น.
อาทิตย์ -

หมายเหตุ :

Show Buttons
Hide Buttons