ทพญ.ปราณี ฉันทวิบูลชัย

ทพญ.ปราณี ฉันทวิบูลชัย

ทพญ.ปราณี ฉันทวิบูลชัย

ทันตกรรม

ความชำนาญ : ทันตกรรม

E-mail :

ประวัติการศึกษา :

ตารางออกตรวจแพทย์

วัน เวลา รายละเอียด
จันทร์ -
อังคาร -
พุธ -
พฤหัส 09.00 - 17.00 น.
ศุกร์ 09.00 - 20.00 น.
เสาร์ 08.00 - 19.00 น.
อาทิตย์ 08.00 - 19.00 น.

กรุณาสอบถามเวลาปฏิบัติงานแพทย์ก่อนมารพ. ได้ที่หมายเลข 1723 เพื่อความสะดวกของท่าน (กรณีแพทย์ลาหยุดกระทันหัน)

Show Buttons
Hide Buttons