ทพญ.ชนกพรรณ สุคนธ์พันธุ์

ตารางออกตรวจแพทย์
วัน เวลา
จันทร์ -
อังคาร 10.00 - 20.00 น.
พุธ 10.00 - 20.00 น.
พฤหัส 10.00 - 20.00 น.
ศุกร์ 10.00 - 20.00 น.
เสาร์ 10.00 - 20.00 น.
อาทิตย์ 10.00 - 20.00 น.

หมายเหตุ :

ทพญ.ชนกพรรณ สุคนธ์พันธุ์
Dr. Chanokpan Sukonpan
แพทย์ประจำ ศูนย์ทันตกรรม 24 ชั่วโมง

ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา

  • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ.2535
  • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต พ.ศ. 2547

วุฒิบัตร

การศึกษาหลังปริญญา

สมาชิก/ชมรม

ตารางออกตรวจแพทย์
วัน เวลา
จันทร์ -
อังคาร 10.00 - 20.00 น.
พุธ 10.00 - 20.00 น.
พฤหัส 10.00 - 20.00 น.
ศุกร์ 10.00 - 20.00 น.
เสาร์ 10.00 - 20.00 น.
อาทิตย์ 10.00 - 20.00 น.

หมายเหตุ :

Show Buttons
Hide Buttons