ทพญ.ชนกพรรณ สุคนธ์พันธุ์

ตารางออกตรวจแพทย์
วัน เวลา
จันทร์ -
อังคาร 10.00 - 20.00 น.
พุธ 10.00 - 20.00 น.
พฤหัส 10.00 - 20.00 น.
ศุกร์ 10.00 - 20.00 น.
เสาร์ 10.00 - 20.00 น.
อาทิตย์ 10.00 - 20.00 น.

หมายเหตุ :

ทพญ.ชนกพรรณ สุคนธ์พันธุ์
Dr. Chanokpan Sukonpan
แพทย์ศูนย์ทันตกรรม

ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา

ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ.2534

วุฒิบัตร

การศึกษาหลังปริญญา

  • ปริทันตวิทยา
  • ทันตกรรมประดิษฐ์

สมาชิก/ชมรม

  • ชมรมศิษย์เก่าทันตแพทย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • ชมรมทันตกรรมประดิษฐ์
  • ชมรมปริทันตวิทยา

จำนวนเคส

ตารางออกตรวจแพทย์
วัน เวลา
จันทร์ -
อังคาร 10.00 - 20.00 น.
พุธ 10.00 - 20.00 น.
พฤหัส 10.00 - 20.00 น.
ศุกร์ 10.00 - 20.00 น.
เสาร์ 10.00 - 20.00 น.
อาทิตย์ 10.00 - 20.00 น.

หมายเหตุ :