ทพญ.จิตชนก ศิริวงศ์

ทพญ.จิตชนก ศิริวงศ์

ทพญ.จิตชนก ศิริวงศ์

ทันตกรรม

ความชำนาญ : ทันตกรรม

E-mail :

ประวัติการศึกษา : ทบ., ป. บัณฑิต สาขาทันตกรรมสำหรับเด็ก

ตารางออกตรวจแพทย์

วัน เวลา รายละเอียด
จันทร์ 09.00 - 15.00 น.
อังคาร 09.00 - 20.00 น.
พุธ 09.00 - 18.00 น.
พฤหัส 09.00 - 20.00 น.
ศุกร์ -
เสาร์ 09.00 - 18.00 น.
อาทิตย์ -

กรุณาสอบถามเวลาปฏิบัติงานแพทย์ก่อนมารพ. ได้ที่หมายเลข 1723 เพื่อความสะดวกของท่าน (กรณีแพทย์ลาหยุดกระทันหัน)

Show Buttons
Hide Buttons