ทพญ.กนิษฐ์ นันทเสนีย์

ทพญ.กนิษฐ์ นันทเสนีย์

ทพญ.กนิษฐ์ นันทเสนีย์

ทันตกรรม

ความชำนาญ : ทันตกรรม

E-mail :

ประวัติการศึกษา :
– ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยม)
– วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (ปริทันตวิทยา)
– วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (ทันตกรรมประดิษฐ์)

ตารางออกตรวจแพทย์

วัน เวลา รายละเอียด
จันทร์ 12.00 - 20.00 น.
อังคาร -
พุธ 12.00 - 20.00 น.
พฤหัส -
ศุกร์ 12.00 - 20.00 น.
เสาร์ 08.00 - 20.00 น.
อาทิตย์ 10.00 - 16.00 น.

กรุณาสอบถามเวลาปฏิบัติงานแพทย์ก่อนมารพ. ได้ที่หมายเลข 1723 เพื่อความสะดวกของท่าน (กรณีแพทย์ลาหยุดกระทันหัน)

นัดหมายแพทย์

ค้นหาแพทย์

ชื่อ - นามสกุล

เบอร์โทรติดต่อ

Show Buttons
Hide Buttons