ค่าห้องพัก

ค่าห้องพัก

ประเภทห้องพัก หอพัก ค่าใช้จ่าย/วัน
ห้องสูท 6E, 8C, 8E, 9C, 9E, 10C 6,540 บาท
ห้องเดี่ยวพิเศษ 6E, 8C, 8E, 9C, 9E, 10C 5,240 บาท
ห้องเดี่ยว 6D, 6E, 8AB, 8C, 8D, 8E, 9AB, 9C, 9D, 9E, 10AB, 10C, 10D 5,040 บาท
ห้องคู่ 6D, 8AB, 8C, 9AB, 10AB 4,640 บาท
ห้องรวมมากกว่า 4 เตียง 7C 1,900 บาท
ห้องรอคลอดเดี่ยว   4,040 บาท
ห้องรอคลอดรวม   2,740 บาท
หน่วยงานวิกฤติ และหน่วยงานวิกฤติหัวใจ ห้องรวม ICU, CCU ห้องรวม 6,040 บาท
หน่วยงานวิกฤติ และหน่วยงานวิกฤติหัวใจ ห้องเดี่ยว ICU, CCU ห้องเดี่ยว 6,540 บาท
หน่วยงานวิกฤติเด็ก ติดเชื้อ PIUC ติดเชื้อ 4,940 บาท
หน่วยงานวิกฤติเด็ก ห้องรวม PICU ห้องรวม 4,740 บาท
หน่วยงานวิกฤติเด็ก ห้องเดี่ยวพิเศษ PICU ห้องเดี่ยวพิเศษ 5,340 บาท
หน่วยงานวิกฤติทารกแรกเกิด ห้องรวม NICU ห้องรวม 4,200 บาท
ห้องเด็กแรกคลอด Nursery 1.700 บาท

** ทางโรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยงแปลงราคาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า **

แพทย์ที่เกี่ยวข้อง

เพิ่มเติม

หัตถการที่เกี่ยวข้อง

Show Buttons
Share On Line
Hide Buttons