ค่าห้องพัก

ค่าห้องพัก

ประเภทห้องพัก หอพัก ค่าใช้จ่าย/วัน
ห้องสูท 8C, 9C, 10C 6,480 บาท
ห้องเดี่ยวพิเศษ 9C, 10AB, 10C 4,480 บาท
ห้องเดี่ยว 6D, 8AB, 8C, 9AB, 9D, 10D 3,980 บาท
ห้องคู่ 6D, 8AB, 10D 3,680 บาท
หน่วยงานวิกฤติ และหน่วยงานวิกฤติหัวใจ ห้องรวม ICU, CCU ห้องรวม 5,480 บาท
หน่วยงานวิกฤติ และหน่วยงานวิกฤติหัวใจ ห้องเดี่ยว ICU, CCU ห้องเดี่ยว 6,080 บาท
หน่วยงานวิกฤติเด็ก ติดเชื้อ PIUC ติดเชื้อ 4,480 บาท
หน่วยงานวิกฤติเด็ก ห้องรวม PICU ห้องรวม 4,280 บาท
หน่วยงานวิกฤติเด็ก ห้องเดี่ยวพิเศษ PICU ห้องเดี่ยวพิเศษ 4,880 บาท
หน่วยงานวิกฤติทารกแรกเกิด ติดเชื้อ NICU ติดเชื้อ 4,000 บาท
หน่วยงานวิกฤติทารกแรกเกิด ห้องรวม NICU ห้องรวม 3,800 บาท
ห้องเด็กแรกคลอด Nursery 1.400 บาท

** ทางโรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยงแปลงราคาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า **

แพทย์ที่เกี่ยวข้อง

เพิ่มเติม

หัตถการที่เกี่ยวข้อง

Show Buttons
Hide Buttons