ศูนย์ไฮเปอร์แบริค(HBO)

การรักษา

  • ค่ารักษา 1 คน ( 1 ครั้ง / 1 ชม.)

    990 บาท

  • ค่ารักษา 1 คน ( 1 ครั้ง / 2 ชม.)

    1,800 บาท