ศูนย์ไตเทียม

ศูนย์ไตเทียม

การรักษา

 • ผ่าตัดหลอดเลือดสำหรับฟอกไต โดยใช้เส้นเลือดธรรมชาติ

  30,000 บาท

 • ผ่าตัดหลอดเลือดสำหรับฟอกไต โดยใช้สายฟอกไตชนิดกึ่งถาวร

  40,000 บาท

 • ผ่าตัดหลอดเลือดสำหรับฟอกไต โดยใช้เส้นเลือดเทียม

  45,000 บาท

 • ล้างไตสำหรับผู้ป่วยไตวายเรื้อรังทั่วไป ต่อครั้ง

  2,000 บาท

 • ล้างไตสำหรับผู้ป่วยไตวายเฉียบพลัน ต่อครั้ง

  3,500 บาท

วันและเวลาทำการ

วัน เวลา หมายเหตุ

แพทย์ที่เกี่ยวข้อง

เพิ่มเติม

หัตถการที่เกี่ยวข้อง

Show Buttons
Share On Line
Hide Buttons