ศูนย์แม่และเด็ก 24 ชม.

ศูนย์แม่และเด็ก-24-ชม.

การรักษา

 • คลอดบุตร ปกติ

  33,000 บาท

 • คลอดบุตรมีข้อบ่งชี้ทำหัตถการ (ใช้คีมหรือเครื่องดูดสูญญากาศ)

  40,000 บาท

 • คลอดบุตร แบบผ่าคลอด

  45,000 บาท

 • เจาะน้ำคร่ำ ส่งตรวจ Chromosom (Amniotic Fluid Aspiration)

  9,900 บาท

วันและเวลาทำการ

วัน เวลา หมายเหตุ
Show Buttons
Share On Line
Hide Buttons