ศูนย์แปลงเพศ

การรักษา

 • แปลงเพศจากชายเป็นหญิง (เทคนิคใหม่)

  196,000 บาท

 • แปลงเพศด้วยลำไส้ใหญ่

  291,000 บาท

 • แก้ไขการแปลงเพศจากที่อื่นด้วยลำไส้ใหญ่

  251,000 บาท

 • Case ผู้หญิง Mullerian agenesis มาทำ Colovaginoplasty

  166,000 บาท

 • Step 2 ตกแต่งแคมหลังแปลงเพศ (แล้วแต่ความยากง่าย)

  61,000 บาท

 • ตกแต่งแคมเล็กน้อยเพิ่มเติมภายหลัง (Local)

  10,500 บาท

 • แก้ไขท่อปัสสาวะตัน ภายหลัง (Local)

  10,500 บาท

 • Dilate urethra ขยายท่อปัสสาวะ (ครั้ง)

  3,000 บาท

 • แก้ไขท่อปัสสาวะใหญ่

  61,000 บาท

 • แก้ไขแคมนอก-ใน ที่ทำมาจากที่อื่น

  81,000 บาท

 • แก้ไข Prolapse rectum หลังแปลงเพศ

  51,000 บาท

 • ตัดเต้านมออก (Mastectomy)

  86,000 บาท

 • ตัดเต้านมออกแบบแผลรูป T

  96,000 บาท

 • ตัดหน้าอก แผลใต้ราวนม

  96,000 บาท

 • ผ่าตัดมดลูก (ดมยา)

  86,000 บาท

 • ยืดท่อปัสสาวะและเย็บปิดช่องคลอด

  121,000 บาท

 • Step 2 Vaginal Closure หลัง Laparoscopic TAH BSO

  151,000 บาท

 • เตรียมท้องแขนทำท่อปัสสาวะ

  71,000 บาท

 • สร้างอวัยวะเพศชาย (Total phalloplasty)

  281,000 บาท

 • ตกแต่งปลายอวัยวะเพศหลังสร้างเป็นรูปเห็ด

  61,000 บาท

 • Scrotal prosthesis (ไม่รวมค่า Inplant)

  66,000 บาท

 • Penile prosthesis (ไม่รวมค่า Inplant)

  81,000 บาท

วันและเวลาทำการ

วัน เวลา หมายเหตุ