ศูนย์แก้ไขศัลยกรรมตกแต่งที่ไม่พึงพอใจจากที่อื่น

การรักษา

 • แก้ไขลดโหนกแก้มสูง : กรอกระดูก

  84,000 บาท

 • แก้ไขลดโหนกแก้มสูง : ตัดยุบกระดูก

  119,000 บาท

 • แก้ไขตัดมุมกรามเข้าในปาก

  105,000 บาท

 • แก้ไขหน้าอกที่เคยทำมาแล้ว

  80,000 บาท

วันและเวลาทำการ

วัน เวลา หมายเหตุ
Show Buttons
Share On Line
Hide Buttons