ศูนย์แก้ไขศัลยกรรมตกแต่งที่ไม่พึงพอใจจากที่อื่น

การรักษา

 • แก้ไขชั้นตาที่ทำมาจากที่อื่น

  30,500 บาท

 • แก้ไขกล้ามเนื้อตาพิการ

  20,500 - 40,500 บาท

 • แก้ไขจมูก ซิลิโคนมาตรฐานทั่วไป

  25,500 บาท

 • แก้ไขจมูก ซิลิโคน USA แบบพิเศษ

  35,500 บาท

 • แก้ไขจมูก ซิลิโคนเกาหลี แบบพิเศษ

  40,500 บาท

 • ขูด Filler ที่จมูก

  20,500 บาท

 • ขูด Bioplastic ที่จมูก

  20,500 บาท

 • ถอดจมูก (Remove nose implant)

  8,500 บาท

 • แก้ไขจมูกปลายบางใสด้วยไขมัน

  20,500 บาท

 • แก้ไขปีกจมูกเคยทำมาแล้ว

  20,500 บาท

 • แก้ไขลดโหนกแก้มสูง : กรอกระดูก

  85,000 บาท

 • แก้ไขลดโหนกแก้มสูง : ตัดยุบกระดูก

  120,000 บาท

 • แก้ไขคาง ซิลิโคนมาตรฐาน

  30,500 บาท

 • แก้ไขคาง ซิลิโคนพิเศษ

  40,500 บาท

 • แก้ไขคางบุ๋ม

  18,500 บาท

 • แก้ไขตัดมุมกรามเข้าในปาก

  106,000 บาท

 • แก้ไขหน้าอกที่เคยทำมาแล้ว ถุงนมฝรั่งเศส (Sebbin/Silimed)

  81,000 บาท

 • แก้ไขหัวนมบอด 1 ข้าง

  15,500 บาท

 • แก้ไขหัวนมบอด 2 ข้าง

  30,500 บาท

วันและเวลาทำการ

วัน เวลา หมายเหตุ