chat

ศูนย์เส้นเลือดขอด

ศูนย์เส้นเลือดขอด

การรักษา

 • ฉีดรักษาเส้นเลือดขอด เส้นเล็ก เส้นกลาง (ต่อ ml)

  600 บาท

 • ฉีดรักษาเส้นเลือดขอด เส้นใหญ่ (ต่อ ml)

  600 บาท

 • ผ่าตัด เส้นเลือดขอด 1 ข้าง

  54,000 บาท

 • ผ่าตัด เส้นเลือดขอด 2 ข้าง

  96,000 บาท

 • ค่าอุลตร้าซาวด์เส้นเลือดขอด (ตรวจ 2 ข้าง) ต่อครั้ง

  4,200 บาท

 • รักษาเส้นเลือดขอด ขนาดใหญ่ 1 ข้าง ด้วยเลเซอร์

  69,000 บาท

 • รักษาเส้นเลือดขอด ขนาดใหญ่ 2 ข้าง ด้วยเลเซอร์

  105,000 บาท

 • รักษาเส้นเลือดขอดขนาดใหญ่ ด้วยวิธี CDS ขา 1 ข้าง

  32,000 บาท

 • รักษาเส้นเลือดขอดขนาดใหญ่ ด้วยวิธี CDS ขา 2 ข้าง

  56,000 บาท

 • รักษาเส้นเลือดขอดโดยใช้คลื่นความถี่วิทยุ (RFA) ขา 1 ข้าง

  69,000 บาท

 • รักษาเส้นเลือดขอดโดยใช้คลื่นความถี่วิทยุ (RFA) ขา 2 ข้าง

  105,000 บาท

 • รักษาเส้นเลือดขอดโดยใช้สารยึดติดภายในหลอดเลือดดำ 1 ข้าง

  110,000 บาท

 • รักษาเส้นเลือดขอดโดยใช้สารยึดติดภายในหลอดเลือดดำ 1 ข้าง

  140,000 บาท

วันและเวลาทำการ

วัน เวลา หมายเหตุ
จันทร์-อาทิตย์ 08.00 น. - 19.00 น.