ศูนย์เสริมสร้างเต้านม

ศูนย์เสริมสร้างเต้านม

การรักษา

 • ตัดเต้านมออก

  70,000 บาท

 • ตัดเต้านม + ต่อมน้ำเหลือง ออก

  90,000++ บาท

 • เสริมหน้าอกข้างเดียว ทรงกลม

  80,000 บาท

 • เสริมหน้าอกข้างเดียว ทรงหยดน้ำ

  100,000 บาท

Show Buttons
Share On Line
Hide Buttons