ศูนย์เสริมสร้างเต้านม

ศูนย์เสริมสร้างเต้านม

การรักษา

 • ตัดเต้านมออก

  71,000 บาท

 • ตัดเต้านม + ต่อมน้ำเหลือง ออก

  92,000++ บาท

 • เสริมหน้าอกข้างเดียว ทรงกลม

  81,000 บาท

 • เสริมหน้าอกข้างเดียว ทรงหยดน้ำ

  101,000 บาท

วันและเวลาทำการ

วัน เวลา หมายเหตุ

แพทย์ประจำศูนย์เสริมสร้างเต้านม

เพิ่มเติม