ศูนย์เลสิค

การรักษา

 • การตรวจก่อนทำเลสิค (Lasik)

  500 บาท

 • รักษสายตาด้วยระบบเลสิค 1 ข้าง SBK

  25,500 บาท

 • รักษสายตาด้วยระบบเลสิค 2 ข้าง SBK

  38,500 บาท

 • การขัดเลนส์ตาด้วยแสงเลเซอร์ 1 ข้าง

  25,500 บาท

 • การขัดเลนส์ตาด้วยแสงเลเซอร์ 2 ข้าง

  38,500 บาท