ศูนย์เลสิค

ศูนย์เลสิค

การรักษา

 • การตรวจก่อนทำเลสิค (Lasik)

  500 บาท

 • ค่าทำเลสิค (Lasik) ตา 1 ข้าง

  25,000 บาท

 • ค่าทำเลสิค (Lasik) ตา 2 ข้าง

  38,000 บาท

 • การขัดเลนส์ตาด้วยแสงเลเซอร์ 1 ข้าง

  20,000 บาท

 • การขัดเลนส์ตาด้วยแสงเลเซอร์ 2 ข้าง

  33,000 บาท

วันและเวลาทำการ

วัน เวลา หมายเหตุ

หัตถการที่เกี่ยวข้อง

Show Buttons
Share On Line
Hide Buttons