ศูนย์เปลี่ยนเสียง

ศูนย์เปลี่ยนเสียง

การรักษา

  • แก้ไขเสียงแหบ

    55,000 บาท

  • เปลี่ยนเสียงจากชายเป็นหญิง

    95,000 บาท

วันและเวลาทำการ

วัน เวลา หมายเหตุ

หัตถการที่เกี่ยวข้อง

Show Buttons
Share On Line
Hide Buttons