ศูนย์หู คอ จมูก และโรคภูมิแพ้

ศูนย์-หู-คอ-จมูก

การรักษา

 • เอาสิ่งแปลกปลอมออกจากหู

  2,000 บาท

 • เอาสิ่งแปลกปลอมออกจากหู ( ฉีดยาให้หลับ)

  4,000 บาท

 • เอาสิ่งแปลกปลอมออกจากจมูก

  1,800 บาท

 • เอาสิ่งแปลกปลอมออกจากช่องปาก

  1,800 บาท

 • ส่องกล้องตรวจ จมูก

  1,300 บาท

 • ส่องกล้องตรวจ คอ

  1,300 บาท

 • ส่องกล้องตรวจ หู

  1,300 บาท

 • ผ่าตัดทอลซิล และ ต่อมอะดีนอยด์ ในเด็ก

  56,000 บาท

 • การตรวจบันทึกการนอนหลับ Sleep Lab test (แบบ full poly somnography)

  11,000 บาท

 • รักษานอนกรน ด้วยวิธียกเพดานอ่อน

  51,000 บาท

 • รักษานอนกรนโดยใช้ความถี่วิทยุ

  18,000 บาท

 • รักษานอนกรน ด้วย PILLAR เทคนิค

  37,500 บาท

 • ผ่าตัดทอลซิล

  51,000 บาท

 • ผ่าตัดแก้วหูทะลุ (ดมยา)

  51,000 บาท

 • ผ่าตัดแก้วหูทะลุ (ไม่ดมยา)

  46,000 บาท

 • รักษาไซนัสอักเสบ แบบดมยา

  70,000 บาท

 • รักษาไซนัสอักเสบ โดยใช้เครื่องพิเศษ ดมยา

  86,000 บาท

 • รักษาไซนัสอักเสบ ไม่ดมยา

  60,500 บาท

 • ผ่าตัดต่อมไทรอยด์บางส่วน

  80,000 บาท

 • ผ่าตัดต่อมไทรอยด์ 1 ข้าง

  76,000 บาท

 • ผ่าตัดต่อมไทรอยด์ 2 ข้าง

  85,000 บาท

 • ผ่าตัดต่อมไทรอยด์ ผ่านกล้อง 1 ข้าง ดมยา

  118,000 บาท

 • ผ่าตัดต่อมไทรอยด์ ผ่านกล้อง 2 ข้าง ดมยา

  148,000 บาท

 • การตรวจความผิดปกติของการนอนหลับ

  11,000 บาท