ศูนย์หัวใจ

ศูนย์หัวใจ

การรักษา

 • การฉีดสีสวนหัวใจ

  29,000 บาท

 • การฉีดสีตรวจหลอดเลือดหัวใจและขยายหลอดเลือด (ไม่รวม Stent)

  120,000 บาท

 • การใส่เครื่องกระตุ้นไฟฟ้าหัวใจชนิดห้องเดียว

  99,000 บาท

 • การใส่เครื่องกระตุ้นไฟฟ้าหัวใจชนิดสองห้องต่อเนื่องกัน

  190,000 บาท

 • ใส่เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัติ

  350,000 บาท

 • ผ่าตัดเปลี่ยนลิ้นหัวใจเอออร์ติก (AVR) แบบโลหะ

  390,000 บาท

 • ผ่าตัดเปลี่ยนลิ้นหัวใจเอออร์ติก (AVR) แบบเนื้อเยื่อ

  470,000 บาท

 • ผ่าตัดปิดผนังกั้นหัวใจห้องบน (ASD)

  200,000 บาท

 • ผ่าตัดบายพาสหลอดเลือดหัวใจ (CABG)

  390,000 บาท

 • ผ่าตัดเปลี่ยนลิ้นหัวใจไมตรัล (MVR) แบบโลหะ

  390,000 บาท

 • ผ่าตัดเปลี่ยนลิ้นหัวใจไมตรัล (MVR) แบบเนื้อเยื่อ

  470,000 บาท

 • การักษาหลอดเลือดแดงใหญ่โป่งพอง Stent Graft ระดับช่องอก

  เริ่มต้น 700,000 บาท

 • การรักษาหลอดเลือดแดงใหญ่โป่งพองด้วย Stent Graft ระดับช่องท้อง

  เริ่มต้น 850,000 บาท

 • การทดสอบสมรรถภาพหัวใจ โดยการเดินสายพาน (EST)

  3,200 บาท

 • ABI ตรวจสมรรถภาพของหลอดเลือดแดง

  1,000 บาท

 • EKG ตรวจคลื่นหัวใจด้วยไฟฟ้า

  400 บาท

 • ผ่าตัดเส้นเลือดแดงวัดแรงดันในหลอดเลือด

  1,800 บาท

 • FAT BURN แบบ Normal

  3,500 บาท

 • FAT BURN PROJECT มวยไทย

  2,500 บาท

วันและเวลาทำการ

วัน เวลา หมายเหตุ

หัตถการที่เกี่ยวข้อง

Show Buttons
Share On Line
Hide Buttons