ศูนย์สูติ-นรีเวช

ศูนย์สูตินารีเวช

การรักษา

 • ยาฉีดคุมกำเนิด (DMPA)

  350 บาท

 • ใส่ห่วงคุมกำเนิด (MULTILOAD)

  3,500 บาท

 • ใส่ห่วงคุมกำเนิด (MERENA)

  10,000 บาท

 • ฝังแท่งคุมกำเนิด ชนิด 3 ปี (IMPLANT)

  7,000 บาท

 • ฝังแท่งคุมกำเนิด ชนิด 5 ปี (JADEL)

  5,500 บาท

 • คลอดบุตร ปกติ

  33,000 บาท

 • คลอดบุตรมีข้อบ่งชี้ทำหัตถการ (ใช้คีมหรือเครื่องดูดสูญญากาศ)

  40,000 บาท

 • คลอดบุตร แบบผ่าคลอด

  45,000 บาท

 • เจาะน้ำคร่ำ ส่งตรวจ Chromosom (Amniotic Fluid Aspiration)

  9,900 บาท

 • ทำหมันหญิง (หมันแห้ง) ด้วยวิธีดมยา

  30,000 บาท

 • ทำหมันหลังคลอด ด้วยวิธีดมยา

  20,000 บาท

 • ทำหมัน พร้อมกับการผ่าคลอด (รวมค่าชิ้นเนื้อ)

  7,000 บาท

 • ตัดไส้ติ่งพร้อมผ่าคลอด (รวมค่าชิ้นเนื้อ)

  11,000 บาท

 • ขูดมดลูกแบบแยกส่วน - แบบไม่ดมยา

  27,000 บาท

 • ขูดมดลูกแบบแยกส่วน - แบบดมยา

  34,000 บาท

 • ขยายปากมดลูกและขูดมดลูก (ไม่ดมยา)

  27,000 บาท

 • ขยายปากมดลูกและขูดมดลูก (ดมยา)

  31,000 บาท

 • ผ่าตัดท่อนำไข่ผ่านกล้อง

  100,000 บาท

 • ผ่าตัดถุงน้ำในรังไข่ผ่านกล้อง

  100,000 บาท

 • ผ่าตัดเลาะพังผืดผ่านกล้อง

  100,000 บาท

 • ผ่าตัดเนื้องอกมดลูกผ่านกล้อง

  100,000 บาท

 • ผ่าตัดมดลูกผ่านกล้อง

  120,000 บาท

 • ผ่าตัดทำหมันผ่านกล้อง

  60,000 บาท

 • ตัดเนื้องอกที่โพรงมดลูกด้วยการส่องกล้อง

  85,000 บาท

 • ตัดติ่งเนื้อที่โพรงมดลูกด้วยการส่องกล้อง

  85,000 บาท

 • ตรวจหามะเร็งปากมดลูก ด้วยวิธี PAP SMEAR

  700 บาท

 • ตรวจหามะเร็งปากมดลูก ด้วยวิธี Thin Prep

  1,600 บาท

 • ตรวจด้วยกล้อง COLPOSCOPE (ไม่มีชิ้นเนื้อส่งตรวจ)

  3,000 บาท

 • ตรวจด้วยกล้อง COLPOSCOPE (พร้อมส่งตรวจชิ้นเนื้อ)

  5,300 บาท

 • ฉีดวัคซีนมะเร็งปากมดลูก Gardasil

  2,900 บาท/เข็ม

 • ฉีดวัคซีนมะเร็งปากมดลูก Cervarix

  2,700 บาท/เข็ม