chat

ศูนย์สัก เพื่อการรักษาและความงาม

การรักษา

 • สักคิ้วถาวร ( 2 ครั้ง )

  5,000 บาท

 • สักคิ้ว 3 มิติ แบบสไลด์คิ้ว ( 2 ครั้ง )

  6,000 บาท

 • สักคิ้ว 3 มิติ แบบลายเส้น ( 2 ครั้ง )

  6,000 บาท

 • สักคิ้ว 6 มิติ ( 2 ครั้ง )

  10,000 บาท

 • สักขอบตาถาวร บน-ล่าง ( 1 ครั้ง )

  6,000 บาท

 • สักริมฝีปากสีชมพู ( 2 ครั้ง )

  8,000 บาท

 • สักขอบริมฝีปาก บน-ล่าง ( 1 ครั้ง )

  5,000 บาท

 • สักหัวนม และปานนมสีชมพู ( 2 ครั้ง )

  9,000 บาท

 • สักปิดด่างขาว, แผลเป็น, ไฟไหม้, น้ำร้อนลวก และปกปิดสีผิวที่ผิดปรกติ ต่อตารางเซนติเมตร ( 2 ครั้ง )

  1,500 บาท

 • สักไรผม / ตารางเซนติเมตร ( 1 ครั้ง )

  800 บาท

 • ลบรอยสัก, แก้ไขรอยสัก ต่อตารางเซนติเมตร ( 1 ครั้ง )

  1,200 บาท