ศูนย์ศัลยกรรมระบบทางเดินปัสสาวะ

ศูนย์ศัลยกรรมระบบทางเดินปัสสาวะ

การรักษา

  • สลายนิ่วในกระเพาะปัสสาวะ

    75,000 - 80,000 บาท

  • ผ่าตัดนิ่วในกระเพาะปัสสาวะทางหน้าท้อง

    80,000 - 95,000 บาท

วันและเวลาทำการ

วัน เวลา หมายเหตุ

แพทย์ประจำศูนย์ศัลยกรรมระบบทางเดินปัสสาวะ

เพิ่มเติม