ศูนย์ศัลยกรรมตกแต่ง

การรักษา

 • เสริมจมูก

  9,900 บาท

 • ปรับโครงสร้างจมูก (โดยใช้กระดูกอ่อนจากซี่โครง)

  120,000 บาท

 • แก้ไขจมูก ซิลิโคนมาตรฐานทั่วไป

  25,000 บาท

 • แก้ไขจมูก ซิลิโคน USA แบบพิเศษ

  35,000 บาท

 • แก้ไขจมูก ซิลิโคนเกาหลี แบบพิเศษ

  40,000 บาท

 • ขูดจมูกที่ฉีด Silicone (Remove silicone injected in nose)

  20,000 บาท

 • ขูด Filler ที่จมูก

  20,000 บาท

 • ขูด Bioplastic ที่จมูก

  20,000 บาท

 • ถอดจมูก (Remove nose implant)

  8,000 บาท

 • แก้ไขปลายบางใสด้วยไขมัน

  20,000 บาท

 • ทำจมูกทรงเกาหลีด้วยกระดูกอ่อนหลังหู หรือ Septum เพิ่มที่ปลายจมูก (เพิ่มจากที่เสริมซิลิโคน)

  20,000 บาท

 • ตัดปีกจมูก (Alar reduction)

  15,000 บาท

 • แก้ไขปีกจมูกเคยทำมาแล้ว

  20,000 บาท

 • ขัดจมูก (Nose Rasping)

  8,000 บาท

 • ตัดกระดูกสันจมูก Nose-reshaping (small hump)

  15,000 บาท

 • ลดขนาดจมูกที่ใหญ่ (Reduction rhino,nose-reshape)

  60,000 บาท

 • ตา 2 ชั้น

  15,000 บาท

 • ตา 2 ชั้น เย็บ 3 จุด

  15,000 บาท

 • ตาล่าง เก็บถุงไขมันใต้ตา

  15,000 บาท

 • ตาบน หรือ ตาล่าง กรณีเคยทำมาแล้ว

  20,000 บาท

 • ทำตา+ขูดซิลิโคนเปลือกตา

  30,000 บาท

 • แก้ไขหัวตาเปิด Epicanthoplasty (เพิ่ม)

  15,000 บาท

 • เติมไขมัน ตาบน หรือ ตาล่าง (เพิ่ม)

  10,000 บาท

 • แก้ไขชั้นตาทำมาจากที่อื่น

  30,000 บาท

 • ปลูกหนังเพิ่มหรือเย็บขึงหางตา (เพิ่มจากการทำตา)

  15,000 บาท

 • เก็บหางตา แก้รอยย่นหางตา (เพิ่มจากการทำตา)

  10,000 บาท

 • ตกแต่งริมฝีปากให้บางลง (ด้านละ)

  16,000 บาท

 • ตกแต่งริมฝีปากบนเป็นรูปกระจับ

  16,000 บาท

 • แก้ไขปากบาง (เคยทำมาแล้ว)

  30,000 บาท

 • ยกริมฝีปากบน (Upper Lip lift)

  30,000 บาท

 • เสริมเนื้อริมฝีปากให้หนาขึ้น

  20,000 บาท

 • แก้ไขยิ้มเห็นเหงือก

  25,000 บาท

 • ยกมุมปาก

  20,000 บาท

 • ปากแหว่ง (Cleft Lip) 1 ข้าง

  25,000 บาท

 • ปากแหว่ง 2 ข้าง

  28,000 บาท

 • เพดานโหว่

  28,000 บาท

 • ดึงหน้า

  65,000 บาท

 • ดึงหน้าผาก

  60,000 บาท

 • เคยผ่าดึงหน้ามาแล้วจากที่อื่นต้องการแก้ไข

  80,000 บาท

 • ดึงคอ เพิ่มจากดึงหน้าอีก

  50,000 บาท

 • เสริมหน้าผาก

  40,000 บาท

 • เสริมหน้าผากด้วยวัสดุกระโหลกเทียม,เนื้อเยื่อตัวเอง

  80,000 บาท

 • ดึงคิ้ว

  25,000 บาท

 • ดึงขมับ

  30,000 บาท

 • ขูดซิลิโคนหน้า (เพิ่มจากดึงหน้า)

  30,000 บาท

 • ฉีดไขมันที่หน้าผาก

  26,000 บาท

 • กระชับกล้ามเนื้อคอเพิ่มจากดึงคอ (เพิ่ม)

  10,000 บาท

 • แก้ไขรอยย่นบริเวณหัวคิ้ว เข้าจากตาบน

  15,000 บาท

 • เสริมเนื้อร่องแก้ม เพิ่มจากดึงหน้า (เพิ่ม)

  8,000 บาท

 • กรอหน้า

  14,000 บาท

 • ตัดกระเดือก

  25,000 บาท

 • เสริมขมับ 2 ข้าง (ด้วยซิลิโคนแผ่น)

  35,000 บาท

 • เสริมขมับ 2 ข้าง ด้วยการฉีดไขมัน (ฉีดขมับ)

  20,000 บาท

 • ลดโหนกคิ้วสูงด้วยการกรอกระดูก

  50,000 บาท

 • ยกคิ้วด้วยไหม

  40,000 บาท

 • แขวนไหวคิ้วร่วมกับดึงหน้าผาก (เพิ่ม)

  5,000 บาท

 • เสริมโหนกคิ้ว

  50,000 บาท

 • ร้อยไหม (เส้นละ)

  1,000 บาท

 • ดึงหน้าด้วยไหม Spring เส้นละ

  12,000 บาท

 • ร้อยไหม Definisse 2 เส้น

  45,000 บาท

 • ร้อยไหม Definisse 4 เส้น

  72,000 บาท

 • ลดโหนกแก้มสูง : กรอกระดูก

  60,000 บาท

 • ลดโหนกแก้มสูง : ตัดยุบกระดูก

  85,000 บาท

 • เสริมโหนกแก้ม 2 ข้าง (ดมยา)

  60,000 บาท

 • เสริมโหนกแก้ม 2 ข้าง (Local)

  40,000 บาท

 • ถอดวัสดุเสริมโหนกแก้มออก

  20,000 บาท

 • ทำลักยิ้ม 1 ข้าง

  10,000 บาท

 • ทำลักยิ้ม 2 ข้าง

  18,000 บาท

 • ฉีดไขมันแก้ม

  20,000 บาท

 • ฉีดไขมัน มากกว่า 1 จุด เพิ่มจุดละ

  8,000 บาท

 • ตัดไขมันกระพุ้งแก้ม

  25,000 บาท

 • ดูดไขมันแก้มย้อย

  30,000 บาท

 • เสริมคาง ซิลิโคนมาตรฐาน

  25,000 บาท

 • เสริมคาง ซิลิโคนพิเศษ

  35,000 บาท

 • แก้ไขคางซิลิโคน มาตรฐาน

  30,000 บาท

 • แก้ไขคางซิลิโคน พิเศษ

  40,000 บาท

 • ถอดคาง

  8,000 บาท

 • ขูดคางที่ฉีด Silicone มา

  20,000 บาท

 • ดูดไขมันคาง

  25,000 บาท

 • แก้ไขคางบุ๋ม

  18,000 บาท

 • ตัดไขมันใต้คาง

  20,000 บาท

 • ตัดมุมกรามเข้าในปาก

  75,000 บาท

 • เลื่อนกรามล่างแก้คางยื่นและฟันสบกันไม่ปกติ (ไม่รวมจัดฟัน)

  100,000 บาท

 • ตัดคางให้ยาวขึ้นหรือเล็กลง

  75,000 บาท

 • เพิ่ม Bone graft Genioplasty

  8,000 บาท

 • เสริมกรามด้วยซิลิโคนแผ่น 2 ข้าง

  50,000 บาท

 • กรอกระดูกคาง

  8,000 บาท

 • ตัดคางเป็นรูปตัว T (V shape genioplasty)

  80,000 บาท

 • เสริมหน้าอก ถุงนมบราซิล (Silimed)

  55,000 บาท

 • เสริมหน้าอก ถุงนมฝรั่งเศส (Sebbin)

  55,000 บาท

 • เสริมหน้าอก ถุงนมโมติวา (Motiva)

  120,000 บาท

 • แก้ไขหัวนมบอด : 1 ข้าง (Correct inverted nipple one side)

  15,000 บาท

 • แก้ไขหัวนมบอด : 2 ข้าง (Correct inverted nipple both sides)

  20,000 บาท

 • แต่งหัวนมให้เล็กลง (Nipple reduction)

  20,000 บาท

 • แต่งปานนมให้เล็กลง (Areola reduction)

  25,000 บาท

 • ฉีดไขมันบริเวณอกแก้รอยจีบจากผิวบาง (Rippling)

  30,000 บาท

 • ผ่าตัดสร้างหัวนม (Nipple reconstruction) ข้างเดียว

  15,000 บาท

 • ผ่าตัดสร้างหัวนม (Nipple reconstruction) สองข้าง

  22,000 บาท

 • แก้ไขหน้าอกที่ฉีดซิลิโคน

  60,000 บาท

 • แก้ไขหน้าอกหย่อนมาก (Inverted T-scar (severe))

  75,000 บาท

 • แก้ไขหน้าอกหย่อนน้อยเย็บจีบหัวนม Mild (Round block mastopexy)

  60,000 บาท

 • แก้ไขหน้าอก ลดขนาดหน้าอก (Breast reduction)

  88,000 บาท

 • แก้ไขหน้าอก กรณีใช้ Nipple graft (เพิ่ม)

  15,000 บาท

 • แก้ไขหน้าอก กรณีระยะ Nipple มากกว่า 25 cm หรือ น้ำหนักตัวมากกว่า 70 kg (เพิ่ม)

  15,000 บาท

 • ถอดนมที่เคยเสริมมาออก (Breast implant removal)

  40,000 บาท

 • ยกหัวนมขึ้นโดยใช้ไหมเย็บ (ต่อข้าง)

  15,000 บาท

 • แก้ไขหน้าอก case ที่เคยผ่าตัดมาก่อน

  98,000 บาท

 • ดูดน้ำเหลืองหลังถอด Breast implant (ถ้ามี) ครั้งละ

  4,000 บาท

 • แก้ไขหน้าท้องลายตัดไขมันหน้าท้อง (น้อยกว่า 70 กก.)

  85,000 บาท

 • แก้ไขหน้าท้องลาย ตัดไขมันหน้าท้อง (น้ำหนัก 70-80 กก.)

  113,000 บาท

 • ตกแต่งไขมันหน้าท้องเฉพาะด้านล่าง

  68,000 บาท

 • เลเซอร์ลดท้องลาย

  22,000 บาท

 • ตกแต่งสะดือ

  15,000 บาท

 • ดูดไขมันด้วยเครื่อง Vaser แขน 2 ข้าง

  50,000 บาท

 • ดูดไขมันด้วยเครื่อง Vaser รักแร้ 2 ข้าง

  50,000 บาท

 • ดูดไขมันด้วยเครื่อง Vaser ท้อง ด้านบน

  50,000 บาท

 • ดูดไขมันด้วยเครื่อง Vaser ท้อง ด้านล่าง

  50,000 บาท

 • ดูดไขมันด้วยเครื่อง Vaser เอว ข้างละ

  50,000 บาท

 • ดูดไขมันด้วยเครื่อง Vaser หลัง 2 ข้าง

  50,000 บาท

 • ดูดไขมันด้วยเครื่อง Vaser ขา ด้านนอก

  60,000 บาท

 • ดูดไขมันด้วยเครื่อง Vaser ขา ด้านใน

  60,000 บาท

 • ดูดไขมันด้วยเครื่อง Vaser น่อง 2 ข้าง

  60,000 บาท

 • ดูดไขมัน และกระชับผิวหนังด้วยเครื่อง Renuvion /เครื่อง PAL แขน 2 ข้าง

  70,000 บาท

 • ดูดไขมัน และกระชับผิวหนังด้วยเครื่อง Renuvion /เครื่อง PAL รักแกร้ 2 ข้าง

  70,000 บาท

 • ดูดไขมัน และกระชับผิวหนังด้วยเครื่อง Renuvion /เครื่อง PAL ท้อง ด้านบน

  70,000 บาท

 • ดูดไขมัน และกระชับผิวหนังด้วยเครื่อง Renuvion /เครื่อง PAL ท้อง ด้านล่าง

  70,000 บาท

 • ดูดไขมัน และกระชับผิวหนังด้วยเครื่อง Renuvion /เครื่อง PAL หลัง 2 ข้าง

  70,000 บาท

 • ดูดไขมัน และกระชับผิวหนังด้วยเครื่อง Renuvion /เครื่อง PAL เอว ข้างละ

  70,000 บาท

 • ดูดไขมัน และกระชับผิวหนังด้วยเครื่อง Renuvion /เครื่อง PAL ขา ด้านนอก 2 ข้าง

  80,000 บาท

 • ดูดไขมัน และกระชับผิวหนังด้วยเครื่อง Renuvion /เครื่อง PAL ขา ด้านใน 2 ข้าง

  80,000 บาท

 • ดูดไขมัน และกระชับผิวหนังด้วยเครื่อง Renuvion /เครื่อง PAL น่อง 2 ข้าง

  80,000 บาท

 • รอยย่นระหว่างคิ้ว (Glabella frownlines) 12-16 UNIT

  4,000 บาท

 • ริ้วรอยตื้น (Meso botox) 16 UNIT

  4,000 บาท

 • รอยตีนกา (Crow's feet) 24-32 UNIT

  8,000 บาท

 • รอยย่นหน้าผาก (Forehead lines) 24-40 UNIT

  10,000 บาท

 • การฉีดลดเหงื่อ (Denerving of the sweat glands) 100 UNIT

  18,.000 บาท

 • การฉีดเพื่อรักษารอยย่นบนสันจมูก 4-6 UNIT

  1,500 บาท

 • การฉีดเพื่อลด PLATYSMAL BAND 16-32 UNIT

  8,000 บาท

 • ลดกล้ามเนื้อกราม 50 UNIT

  12,000 บาท

 • ลดน่อง (Reduction Calf Muscle With Botox) 100 UNIT

  17,000 บาท

 • กรณีฉีดเพิ่มเติมจาก Dose ปกติ 1 UNIT

  200 บาท

 • ผู้ป่วยซื้อทั้งขวดสำหรับตนเอง 100 UNIT (1 ขวด) คนไทย

  20,000 บาท

 • Filler Aquamid (Poly - gel)

  16,000 บาท

 • Restylane 1 ml.

  14,000 บาท

 • Restylane vital light

  16,000 บาท

 • Restylane sub Q (ราคารวมค่า Blunt canula แล้ว)

  30,000 บาท

 • Restylane with lidocane 1 ml.

  16,000 บาท

 • Restylane Perlane with lidocane 1 ml.

  16,000 บาท

 • Restylane volyme

  18,000 บาท

 • Restylane defyne

  18,000 บาท

 • Juvederm ultra 1 ml.

  14,000 บาท

 • Juvederm ultra plus 1 ml.

  16,000 บาท

 • Juvederm Vobella with lidocane 1ml.

  16,000 บาท

 • Juvederm Volume 1 ml.

  18,000 บาท

 • Juvederm Volift 1 ml.

  16,000 บาท

 • Juvederm Volte 1 ml.

  16,000 บาท

 • Mastectomy อย่างเดียว

  55,000 บาท

 • ผ่าตัดท้องแขนหย่อนยาน (Brachioplasy)

  70,000 บาท

 • ผ่าตัดต้นขาหย่อนยาน (Thigh Lift)

  75,000 บาท

 • Forehead (ดึงหน้าผาก)

  80,000 บาท

 • ใช้ Endoscope เพิ่ม

  20,000 บาท

 • Transbleb (ยกคิ้ว)

  65,000 บาท

 • Midface

  66,000 บาท

 • Ribbon (Neck Lift)

  45,000 บาท

 • Surgiwire แก้ร่องลึกแก้ม

  30,000 บาท

วันและเวลาทำการ

วัน เวลา หมายเหตุ
จันทร์-อาทิตย์ 08.00 น. - 21.00 น.

หัตถการที่เกี่ยวข้อง

Show Buttons
Share On Line
Hide Buttons