ศูนย์ศัลยกรรมตกแต่ง

การรักษา

 • ตา 2 ชั้น

  15,500 บาท

 • ตา 2 ชั้น เย็บ 3 จุด

  15,500 บาท

 • ตาล่าง เก็บถุงไขมันใต้ตา

  15,500 บาท

 • ตาบน หรือ ตาล่าง กรณีเคยทำมาแล้ว

  20,500 บาท

 • ขูดซิลิโคนตา

  20,500 บาท

 • แก้ไขหัวตาเปิด Epicanthoplasty (เพิ่ม)

  15,500 บาท

 • เติมไขมัน ตาบน หรือ ตาล่าง (เพิ่ม)

  10,500 บาท

 • แก้ไขชั้นตาทำมาจากที่อื่น

  30,500 บาท

 • เสริมจมูก

  15,000 บาท

 • เสริมจมูก ซิลิโคน USA แบบพิเศษ

  20,000 บาท

 • เสริมจมูกซิลิโคนเกาหลี แบบพิเศษ

  25,000 บาท

 • ปรับโครงสร้างจมูก (โดยใช้กระดูกอ่อนจากซี่โครง)

  120,000 บาท

 • เสริมปลายจมูกด้วย Osteopore

  45,000 บาท

 • แก้ไขจมูก ซิลิโคนมาตรฐานทั่วไป

  25,500 บาท

 • แก้ไขจมูก ซิลิโคน USA แบบพิเศษ

  35,500 บาท

 • แก้ไขจมูก ซิลิโคนเกาหลี แบบพิเศษ

  40,500 บาท

 • ขูด Filler ที่จมูก

  20,500 บาท

 • ขูด Bioplastic ที่จมูก

  20,500 บาท

 • ถอดจมูก (Remove nose implant)

  8,500 บาท

 • แก้ไขจมูกปลายบางใสด้วยไขมัน

  20,500 บาท

 • แก้ไขปีกจมูกเคยทำมาแล้ว

  20,500 บาท

 • ลดโหนกแก้มสูง : กรอกระดูก

  61,000 บาท

 • ลดโหนกแก้มสูง : ตัดยุบกระดูก

  86,000 บาท

 • เสริมโหนกแก้ม 2 ข้าง (ดมยา)

  61,000 บาท

 • เสริมโหนกแก้ม 2 ข้าง(Cheek Implant) (Local)(Silicone ของแพทย์)

  42,500 บาท

 • ถอดวัสดุเสริมโหนกแก้มออก

  20,500 บาท

 • ทำลักยิ้ม 1 ข้าง

  10,500 บาท

 • ทำลักยิ้ม 2 ข้าง

  18,500 บาท

 • ฉีดไขมันแก้ม

  20,500 บาท

 • ฉีดไขมัน มากกว่า 1 จุด เพิ่มจุดละ

  8,500 บาท

 • ตัดไขมันกระพุ้งแก้ม

  25,500 บาท

 • ดูดไขมันแก้มย้อย

  30,500 บาท

 • ตกแต่งริมฝีปากให้บางลง (ด้านละ)

  16,500 บาท

 • ตกแต่งริมฝีปากบนเป็นรูปกระจับ

  16,500 บาท

 • แก้ไขปากบาง (เคยทำมาแล้ว)

  30,500 บาท

 • ยกริมฝีปากบน (Upper Lip lift)

  30,500 บาท

 • เสริมเนื้อริมฝีปากให้หนาขึ้น

  20,500 บาท

 • แก้ไขยิ้มเห็นเหงือก

  25,500 บาท

 • ยกมุมปาก

  20,500 บาท

 • ปากแหว่ง (Cleft Lip) 1 ข้าง

  56,000 บาท

 • ปากแหว่ง 2 ข้าง

  62,000 บาท

 • เพดานโหว่

  69,000 บาท

 • เสริมคาง ซิลิโคนมาตรฐาน

  25,500 บาท

 • เสริมคาง ซิลิโคนพิเศษ

  35,500 บาท

 • แก้ไขคางซิลิโคน มาตรฐาน

  30,500 บาท

 • แก้ไขคางซิลิโคน พิเศษ

  40,500 บาท

 • ถอดคาง

  8,500 บาท

 • ขูดคางที่ฉีด Silicone มา

  30,500 บาท

 • ดูดไขมันคาง

  25,500 บาท

 • แก้ไขคางบุ๋ม

  18,500 บาท

 • ตัดไขมันใต้คาง

  30,500 บาท

 • ตัดมุมกรามเข้าในปาก

  76,000 บาท

 • เลื่อนกรามล่างแก้คางยื่นและฟันสบกันไม่ปกติ (ไม่รวมจัดฟัน)

  101,000 บาท

 • ตัดคางให้ยาวขึ้นหรือเล็กลง

  76,000 บาท

 • เสริมกรามด้วยซิลิโคนแผ่น 2 ข้าง

  51,000 บาท

 • กรอกระดูกคาง

  8,500 บาท

 • ตัดคางเป็นรูปตัว T (V shape genioplasty)

  81,000 บาท

 • ดึงหน้า

  81,000 บาท

 • ดึงหน้าผาก (รวมแก้หว่างคิ้ว)

  71,000 บาท

 • เคยผ่าดึงหน้ามาแล้วจากที่อื่นต้องการแก้ไข

  96,000 บาท

 • ดึงคอ เพิ่มจากดึงหน้าอีก

  66,000 บาท

 • เสริมหน้าผากด้วยวัสดุกระโหลกเทียม,เนื้อเยื่อตัวเอง

  81,000 บาท

 • ดึงคิ้ว

  25,500 บาท

 • ดึงขมับ

  30,500 บาท

 • ขูดซิลิโคนหน้า (เพิ่มจากดึงหน้า)

  60,500 บาท

 • ฉีดไขมันที่หน้าผาก

  26,500 บาท

 • กระชับกล้ามเนื้อคอเพิ่มจากดึงคอ (เพิ่ม)

  10,500 บาท

 • แก้ไขรอยย่นบริเวณหัวคิ้ว เข้าจากตาบน

  15,500 บาท

 • เสริมเนื้อร่องแก้ม เพิ่มจากดึงหน้า (เพิ่ม)

  8,500 บาท

 • กรอหน้า

  14,500 บาท

 • ตัดกระเดือก

  25,500 บาท

 • เสริมขมับ 2 ข้าง (ด้วยซิลิโคนแผ่น)

  42,500 บาท

 • เสริมขมับ 2 ข้าง ด้วยการฉีดไขมัน (ฉีดขมับ)

  20,500 บาท

 • ลดโหนกคิ้วสูงด้วยการกรอกระดูก

  66,000 บาท

 • ยกคิ้วด้วยไหม

  41,000 บาท

 • แขวนไหมคิ้วร่วมกับดึงหน้าผาก (เพิ่ม)

  5,500 บาท

 • เสริมโหนกคิ้ว

  51,000 บาท

 • ร้อยไหม (เส้นละ)

  1,000 บาท

 • ดึงหน้าด้วยไหม Spring เส้นละ

  12,500 บาท

 • ร้อยไหม Definisse 2 เส้น

  45,500 บาท

 • ร้อยไหม Definisse 4 เส้น

  72,500 บาท

 • เสริมหน้าอก ถุงนมฝรั่งเศส (Sebbin / Silimed)

  56,000 บาท

 • เสริมหน้าอก ถุงนม Mentor

  95,000 บาท

 • เสริมหน้าอก ถุงนม GEL MOTIVA รุ่น Silk Surface

  120,000 บาท

 • เสริมหน้าอก ถุงนม GEL MOTIVA รุ่น Ergonomix

  150,000 บาท

 • แก้ไขหัวนมบอด : 1 ข้าง (Correct inverted nipple one side)

  15,500 บาท

 • แก้ไขหัวนมบอด : 2 ข้าง (Correct inverted nipple both sides)

  25,500 บาท

 • แต่งหัวนมให้เล็กลง (Nipple reduction)

  25,500 บาท

 • แต่งปานนมให้เล็กลง (Areola reduction)

  35,500 บาท

 • ฉีดไขมันบริเวณอกแก้รอยจีบจากผิวบาง (Rippling)

  30,500 บาท

 • ผ่าตัดสร้างหัวนม (Nipple reconstruction) ข้างเดียว

  15,500 บาท

 • ผ่าตัดสร้างหัวนม (Nipple reconstruction) สองข้าง

  22,500 บาท

 • แก้ไขหน้าอกที่ฉีดซิลิโคน

  61,000 บาท

 • แก้ไขหน้าอกหย่อนมาก (Inverted T-scar (severe))

  76,000 บาท

 • แก้ไขหน้าอกหย่อนน้อยเย็บจีบหัวนม Mild (Round block mastopexy)

  61,000 บาท

 • แก้ไขหน้าอก ลดขนาดหน้าอก (Breast reduction)

  89,000 บาท

 • แก้ไขหน้าอก กรณีใช้ Nipple graft (เพิ่ม)

  15,500 บาท

 • แก้ไขหน้าอก กรณีระยะ Nipple มากกว่า 25 cm หรือ น้ำหนักตัวมากกว่า 70 kg (เพิ่ม)

  15,500 บาท

 • ถอดนมที่เคยเสริมมาออก (Breast implant removal)

  61,000 บาท

 • ยกหัวนมขึ้นโดยใช้ไหมเย็บ (ต่อข้าง)

  15,500 บาท

 • แก้ไขหน้าอก case ที่เคยผ่าตัดมาก่อน

  99,000 บาท

 • ดูดน้ำเหลืองหลังถอด Breast implant (ถ้ามี) ครั้งละ

  4,000 บาท

 • แก้ไขหน้าท้องลายตัดไขมันหน้าท้อง (น้อยกว่า 70 กก.)

  86,000 บาท

 • ตกแต่งไขมันหน้าท้องเฉพาะด้านล่าง (Mini Abdominoplasty)

  69,000 บาท

 • เลเซอร์ลดท้องลาย

  22,500 บาท

 • ผ่าตัดแก้ไขก้นหย่อนยาน

  81,000 บาท

 • ฉีดไขมันก้น (Lipofilling Buttock) เพิ่มจากดูดไขมัน

  34,000 บาท

 • เสริมสะโพก

  121,000 - 161,000 บาท

 • เสริมก้น

  191,000 บาท

 • ดูดไขมันด้วยเครื่อง Vaser แขน 2 ข้าง

  50,000 บาท

 • ดูดไขมันด้วยเครื่อง Vaser รักแร้ 2 ข้าง

  50,000 บาท

 • ดูดไขมันด้วยเครื่อง Vaser ท้อง ด้านบน

  50,000 บาท

 • ดูดไขมันด้วยเครื่อง Vaser ท้อง ด้านล่าง

  50,000 บาท

 • ดูดไขมันด้วยเครื่อง Vaser เอว ข้างละ

  50,000 บาท

 • ดูดไขมันด้วยเครื่อง Vaser หลัง 2 ข้าง

  50,000 บาท

 • ดูดไขมันด้วยเครื่อง Vaser ขา ด้านนอก

  60,000 บาท

 • ดูดไขมันด้วยเครื่อง Vaser ขา ด้านใน

  60,000 บาท

 • ดูดไขมันด้วยเครื่อง Vaser น่อง 2 ข้าง

  60,000 บาท

 • ดูดไขมัน และกระชับผิวหนังด้วยเครื่อง Renuvion /เครื่อง PAL แขน 2 ข้าง

  70,000 บาท

 • ดูดไขมัน และกระชับผิวหนังด้วยเครื่อง Renuvion /เครื่อง PAL รักแกร้ 2 ข้าง

  70,000 บาท

 • ดูดไขมัน และกระชับผิวหนังด้วยเครื่อง Renuvion /เครื่อง PAL ท้อง ด้านบน

  70,000 บาท

 • ดูดไขมัน และกระชับผิวหนังด้วยเครื่อง Renuvion /เครื่อง PAL ท้อง ด้านล่าง

  70,000 บาท

 • ดูดไขมัน และกระชับผิวหนังด้วยเครื่อง Renuvion /เครื่อง PAL หลัง 2 ข้าง

  70,000 บาท

 • ดูดไขมัน และกระชับผิวหนังด้วยเครื่อง Renuvion /เครื่อง PAL เอว ข้างละ

  70,000 บาท

 • ดูดไขมัน และกระชับผิวหนังด้วยเครื่อง Renuvion /เครื่อง PAL ขา ด้านนอก 2 ข้าง

  80,000 บาท

 • ดูดไขมัน และกระชับผิวหนังด้วยเครื่อง Renuvion /เครื่อง PAL ขา ด้านใน 2 ข้าง

  80,000 บาท

 • ดูดไขมัน และกระชับผิวหนังด้วยเครื่อง Renuvion /เครื่อง PAL น่อง 2 ข้าง

  80,000 บาท

 • Forehead (ดึงหน้าผาก)

  81,000 บาท

 • ใช้ Endoscope เพิ่ม

  20,500 บาท

 • Transbleb (ยกคิ้ว)

  66,000 บาท

 • Midface

  67,000 บาท

 • Ribbon (Neck Lift)

  45,500 บาท

 • Surgiwire แก้ร่องลึกแก้ม

  30,500 บาท

 • รอยย่นระหว่างคิ้ว (Glabella frownlines) 12-16 UNIT

  2,800 บาท

 • ริ้วรอยตื้น (Meso botox) 16 UNIT

  4,000 บาท

 • รอยตีนกา (Crow's feet) 24-32 UNIT

  5,600 บาท

 • รอยย่นหน้าผาก (Forehead lines) 24-40 UNIT

  7,000 บาท

 • การฉีดเพื่อรักษารอยย่นบนสันจมูก 4-6 UNIT

  1,200 บาท

 • การฉีดเพื่อลด PLATYSMAL BAND 16-32 UNIT

  5,600 บาท

 • การฉีดลดเหงื่อ (Denerving of the sweat glands) 100 UNIT

  12,.600 บาท

 • ลดกล้ามเนื้อกราม 50 UNIT

  8,400 บาท

 • ลดน่อง (Reduction Calf Muscle With Botox) 100 UNIT

  12,000 บาท

 • กรณีฉีดเพิ่มเติมจาก Dose ปกติ 1 UNIT

  120 บาท

 • ซื้อ Botox เหมาขวด

  12,000

 • Filler Aquamid (Poly - gel)

  16,000 บาท

 • Restylane 1 ml.

  14,000 บาท

 • Restylane vital light

  16,000 บาท

 • Restylane sub Q (ราคารวมค่า Blunt canula แล้ว)

  30,000 บาท

 • Restylane with lidocane 1 ml.

  16,000 บาท

 • Restylane Perlane with lidocane 1 ml.

  16,000 บาท

 • Restylane volyme

  18,000 บาท

 • Restylane defyne

  18,000 บาท

 • Juvederm ultra 1 ml.

  14,000 บาท

 • Juvederm ultra plus 1 ml.

  16,000 บาท

 • Juvederm Vobella with lidocane 1ml.

  16,000 บาท

 • Juvederm Voluma 1 ml.

  18,000 บาท

 • Juvederm Volite 1 ml.

  16,000 บาท

 • ฉีดไขมันอวัยวะเพศหญิง

  38,500 บาท

 • เสริมเนื้ออวัยวะเพศหญิง (ดมยา)

  51,000 บาท

 • ฝังมุก ต่อเม็ด แบบธรรมดา

  6,500 บาท

 • ฝังมุก ต่อเม็ด แบบพิเศษ

  8,500 บาท

 • แต่งรูปทรงอวัยวะเพศชาย

  18,500 บาท

 • เสริมอวัยวะเพศชายให้ใหญ่ โดยฉีดไขมัน (Lipofilling of Penis)

  36,500 บาท

 • เสริมอวัยวะเพศชายให้ใหญ่ โดยใช้ซิลิโคน

  60,500 บาท

 • เสริมอวัยวะเพศชายให้ใหญ่ขึ้นโดยใช้เนื้อขาหนีบ

  68,000 บาท

 • เสริมอวัยวะเพศชายให้ใหญ่ขึ้นด้วยเนื้อเยื่อเทียม

  65,500 - 69,500 บาท

 • เสริมอวัยวะเพศชายให้ใหญ่ โดยใช้เนื้อถุงอัณฑะ(พอกใน) หรือไขมันหัวเหน่า(พอกใน)

  88,000 บาท

 • เสริมอวัยวะเพศชายให้ยาวขึ้น

  80,000 บาท

 • Mastectomy อย่างเดียว

  56,000 บาท

 • ผ่าตัดท้องแขนหย่อนยาน (Brachioplasy)

  71,000 บาท

 • ผ่าตัดต้นขาหย่อนยาน (Thigh Lift)

  76,000 บาท

วันและเวลาทำการ

วัน เวลา หมายเหตุ
จันทร์-อาทิตย์ 08.00 น. - 19.00 น.

หัตถการของศูนย์ศัลยกรรมตกแต่ง