ศูนย์ศัลยกรรมขากรรไกร

การรักษา

 • ผ่าตัดกระดูกขากรรไกรล่าง ข้างละ

  3,500 บาท

 • ผ่าตัดขากรรไกรบน 1 ชิ้นร่วมกับการจัดฟันเพื่อแก้ไขฟันผิดปกติ

  150,000 บาท

 • ผ่าตัดขากรรไกรล่าง ร่วมกับการจัดฟันเพื่อแก้ไขฟันผิดปกติ

  130,000 บาท

 • ผ่าตัดขากรรไกรบนและล่าง ร่วมกับการจัดฟันเพื่อแก้ไขฟันผิดปกติ (Maxillar+Mandible)

  250,000 บาท

 • ผ่าตัดเลื่อนคาง ร่วมกับการผ่าตัดขากรรไกร

  50,000 บาท

 • ผ่าตัดเลื่อนคาง

  75,000 บาท

 • ผ่าตัดมุมกราม ร่วมกับผ่าตัดขากรรไกร

  50,000 บาท

 • ผ่าตัดมุมกราม

  100,000 บาท

วันและเวลาทำการ

วัน เวลา หมายเหตุ
Show Buttons
Hide Buttons