ศูนย์รักษาโรคด้วยกัญชา

การรักษา

  • ยารับประทานอย่างเดียว / ครั้ง

    1,200 บาท

  • ยารับประทาน + นวดน้ำมันกัญชา / ครั้ง / ชม.

    1,800 บาท

  • นวดน้ำมันกัญชา / ครั้ง / 1 ชม.

    800 บาท

วันและเวลาทำการ

วัน เวลา หมายเหตุ