chat

ศูนย์รักษาโรคด้วยกัญชา

การรักษา

 • ยารับประทานอย่างเดียว / ครั้ง

  1,200 บาท

 • ยารับประทาน + นวดน้ำมันกัญชา / ครั้ง / ชม.

  1,800 บาท

 • นวดน้ำมันกัญชา / ครั้ง / 1 ชม.

  800 บาท

 • น้ำมันนวดกัญชา / ขวด

  150 บาท