ศูนย์ฝังเข็ม

ศูนย์ฝังเข็ม

การรักษา

  • ค่าเข็ม/เล่มละ ( เข็มใหม่ ใช้ครั้งเดียวทิ้ง )

    5 บาท

  • ค่าหัตถการฝังเข็ม/ครั้ง ( ไม่รวมค่าเข็ม )

    800 บาท

วันและเวลาทำการ

วัน เวลา หมายเหตุ

แพทย์ประจำศูนย์ฝังเข็ม

เพิ่มเติม

หัตถการของศูนย์ฝังเข็ม