ศูนย์ปลูกผม

ศูนย์ปลูกผม

การรักษา

  • ปลูกเส้นผมจริง (ต่อกราฟ กราฟละประมาณ 1 -2 เส้น)

    80 บาท

วันและเวลาทำการ

วัน เวลา หมายเหตุ

หัตถการที่เกี่ยวข้อง

Show Buttons
Hide Buttons