ศูนย์ทันตกรรม 24 ชั่วโมง

ศูนย์ลดน้ำหนัก

การรักษา

 • จัดฟันแบบติดแน่นทางด้านนอกแบบโลหะ

  48,000 บาท

 • จัดฟันแบบติดแน่นทางด้านนอกสีเหมือนฟัน

  60,000 บาท

 • จัดฟันแบบ DAMON Q

  90,000 บาท

 • จัดฟันแบบ DAMON Q แบบใส

  95,000 บาท

 • จัดฟันแบบใสถอดได้

  160,000 - 200,000 บาท

 • รักษารากฟันหน้า ซี่ละ

  5,000 บาท

 • รักษารากฟัน กรามน้อย ซี่ละ

  6,000 บาท

 • รักษารากฟัน กรามใหญ่ ซี่ละ

  8,000 บาท

 • วีเนียร์คอมโพสิต (Partial compostie veneer from caries) ซี่ละ

  2,000 บาท

 • วีเนียร์คอมโพสิต (Composite veneer) ซี่ละ

  3,000 บาท

 • Poreclain veneer (Empress Esthetics) ซี่ละ

  9,000 บาท

 • อุดปิดช่องฟันห่าง ช่องละ

  3,000 บาท

 • รื้อปิดช่องฟันห่าง ช่องละ

  500 บาท

 • ทำเขี้ยว ซี่ละ

  3,000 บาท

 • ทำเขี้ยวฝังเพชร (ไม่รวมค่าเพรช/นำเพชรมาเอง) ซี่ละ

  3,800 บาท

 • ฟอกสีฟัน Home Bleaching ทั้งปาก

  6,000 บาท

 • ฟอกสีฟัน Home Bleaching ครึ่งปาก ครั้งละ

  4,400 บาท

 • ฟอกสีฟันฉายแสง+Home Bleaching ครั้งละ

  6,000 บาท

 • ฟอกสีฟัน ZOOM ครั้งละ

  10,000 บาท

 • ฟอกสีฟัน ZOOM+Home Bleaching ครั้งละ

  13,000 บาท

 • ขูดหินปูน ทั้งปาก

  800-1,000 บาท

 • ขูดหินปูน ครึ่งปาก

  400 บาท

 • ขูดหินปูน และเคลือบฟลูออไรด์

  1,000 บาท

 • รักษาโรคปริทันต์ ตามความรุนแรงของโรค

  1,000-2,000 บาท

 • อุดฟัน อมัลกัม 1-4 ด้าน ซี่ละ

  800-1,800 บาท

 • อุดฟัน อมัลกัม 4 ด้านขึ้นไป ซี่ละ

  2,200 บาท

 • อุดฟัน สีเหมือนฟัน 1-4 ด้าน ซี่ละ

  900-2,000 บาท

 • อุดฟัน สีเหมือนฟัน 4 ด้าน ขึ้นไป ซี่ละ

  2,400 บาท

 • อุดฟันด้วยวัสดุชั่วคราว ซี่ละ

  200 บาท

 • อุบัติเหตุซ่อมฟันหักโดนการอุด ซี่ละ

  2,500 บาท

 • ถอนฟัน ธรรมดา ซี่ละ

  900 บาท

 • ถอนฟัน ธรรมดา ที่มีการกรอฟัน หรือมีการแต่งกระดูกร่วม ซี่ละ

  1,500 บาท

 • ผ่าตัดฟันคุด และฟันผิดปกติ ซี่ละ

  2,500-5,000 บาท

 • ปลูกฟัน Dental Transplant

  4,000 บาท

 • ตัดกระดูก ตำแหน่งละ

  2,000 บาท

 • ตัดปลายรากฟัน ซี่ละ

  4,000-6,000 บาท

 • ผ่าตัดกระดูกเพดาน ครั้งละ

  5,000 บาท

วันและเวลาทำการ

วัน เวลา หมายเหตุ

แพทย์ที่เกี่ยวข้อง

เพิ่มเติม
Show Buttons
Share On Line
Hide Buttons