ศูนย์ตรวจสุขภาพ

ศูนย์ตรวจสุขภาพ

การรักษา

 • โปรแกรม : 1 สำหรับช่วงอายุ 20 ปีขึ้นไป

  2,300 บาท

 • โปรแกรม : 2 สำหรับช่วงอายุ 30-40 ปี (สุภาพบุรุษ)

  5,000 บาท

 • โปรแกรม : 2 สำหรับช่วงอายุ 30-40 ปี (สภาพสตรี)

  5,100 บาท

 • โปรแกรม : 3 สำหรับช่วงอายุ 41-50 ปี (สุภาพบุรุษ)

  7,100 บา

 • โปรแกรม : 3 สำหรับช่วงอายุ 41-50 ปี (สุภาพสตรี)

  8,100 บาท

 • โปรแกรม : 4 สำหรับช่วงอายุ 50 ปีขึ้นไป (สุภาพบุรุษ)

  10,600 บาท

 • โปรแกรม : 4 สำหรับช่วงอายุ 50 ปีขึ้นไป (สุภาพสตรี)

  13,200 บาท

 • โปรแกรม : 5 ตรวจสุขภาพก่อนวิวาห์/ก่อนมีบุตร (สุภาพบุรุษ)

  2,500 บาท

 • โปรแกรม : 5 ตรวจสุขภาพก่อนวิวาห์/ก่อนมีบุตร (สุภาพสตรี)

  2,900 บาท

 • โปรแกรม ตรวจคัดกรองตับอักเสบ

  2,100 บาท

 • โปรแกรม ตรวจคัดกรองโรคมะเร็งตับ

  3,900 บาท

 • โปรแกรมตรวจคัดกรองโรคมะเร็งแบบครบด้าน (ชาย)

  5,600 บาท

 • โปรแกรมตรวจคัดกรองโรคมะเร็งแบบครบด้าน (หญิง)

  8,900 บาท

 • ตรวจคัดกรองโรคมะเร็งลำไส้

  900 บาท

 • ตรวจคัดกรองโรคหัวใจ โปรแกรม 1

  6,200 บาท

 • ตรวจคัดกรองโรคหัวใจ โปรแกรม 2

  9,300 บาท

 • ตรวจคัดกรองโรคกระเพาะอาหาร (โดยการตรวจอุจจาระหาแบคทีเรีย H.PYLORI) โปรแกรม1

  700 บาท

 • ตรวจคัดกรองโรคกระเพาะอาหาร (โดยการตรวจเลือดหา Antibody แบคทีเรีย H.PYLORI) โปรแกรม2

  800 บาท

 • ตรวจคัดกรองโรคกระเพาะอาหาร (โดยการเป่าลมหายใจ) โปรแกรม3

  2,900 บาท

 • โปรแกรมตรวจคัดกรองมะเร็งทางนรีเวช โปรแกรม 1

  2,800 บาท

 • โปรแกรมตรวจคัดกรองมะเร็งทางนรีเวช โปรแกรม 2

  3,600 บาท

 • โปรแกรมตรวจคัดกรองมะเร็งทางนรีเวช โปรแกรม 3

  5,600 บาท

 • โปรแกรมตรวจคัดกรองมะเร็งทางนรีเวช โปรแกรม 4

  9,900 บาท

 • โปรแกรมตรวจคัดกรองมะเร็งทางนรีเวช โปรแกรม 5

  12,000 บาท

วันและเวลาทำการ

วัน เวลา หมายเหตุ
ทุกวัน 7.00 - 17.00 น.

หัตถการที่เกี่ยวข้อง

Show Buttons
Share On Line
Hide Buttons