ศูนย์ผู้สูงอายุ

ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ

การรักษา

 • อัตราค่าดูแลผู้สูงอายุ ห้องพักรวม ไม่รับอาหาร (วันละ)

  1,300 บาท

 • อัตราค่าดูแลผู้สูงอายุ ห้องพักรวม ไม่รับอาหาร (เดือนละ)

  28,000 บาท

 • อัตราค่าดูแลผู้สูงอายุ ห้องพักเดี่ยว ไม่รับอาหาร (วันละ)

  1,800 บาท

 • อัตราค่าดูแลผู้สูงอายุ ห้องพักเดี่ยว ไม่รับอาหาร (เดือนละ)

  45,000 บาท

 • อัตราค่าดูแลผู้สูงอายุ ห้องพักรวม รับอาหาร (วันละ)

  1,500 บาท

 • อัตราค่าดูแลผู้สูงอายุ ห้องพักรวม รับอาหาร (เดือนละ)

  32,000 บาท

 • อัตราค่าดูแลผู้สูงอายุ ห้องพักเดี่ยว รับอาหาร (วันละ)

  2,000 บาท

 • อัตราค่าดูแลผู้สูงอายุ ห้องพักเดี่ยว รับอาหาร (เดือนละ)

  50,000 บาท

 • อัตราค่ารักษาพยาบาล แพทย์ที่ทำการรักษาเป็นผู้ประเมิน สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

  โทร 1723

Show Buttons
Share On Line
Hide Buttons