ศูนย์จุดซ่อนเร้น

ศูนย์จุดซ่อนเร้น

การรักษา

 • A-P รีแพร์ (ดมยา)

  55,000 บาท

 • A-P รีแพร์ ด้วยเลเซอร์ (ดมยา)

  67,000 - 92,000 บาท

 • รีแพร์ตกแต่งช่องคลอด (ไม่ดมยา)

  25,000 บาท

 • รีแพร์ตกแต่งช่องคลอด (ดมยา)

  40,000 บาท

 • รีแพร์ ด้วยเลเซอร์ (ไม่ดมยา)

  35,000 บาท

 • รีแพร์ ด้วยเลเซอร์ (ดมยา)

  45,000 บาท

 • รีแพร์ + ตกแต่งเลเบีย ด้วยเลเซอร์ (ไม่ดมยา)

  50,000 บาท

 • รีแพร์ + ตกแต่งเลเบีย ด้วยเลเซอร์ (ดมยา)

  60,000 บาท

 • ตกแต่งปากช่องคลอด (ไม่ดมยา)

  15,000 บาท

 • เลเซอร์กระชับช่องคลอดโดยไม่ต้องผ่าตัด

  30,000 บาท

 • รีแพร์ร่วมกับตกแต่งปากช่องคลอด

  70,000 บาท

 • รีแพร์ + ตกแต่งปากช่องคลอด ด้วยเลเซอร์ (ไม่ดมยา)

  50,000 บาท

 • รีแพร์ + ตกแต่งปากช่องคลอด ด้วยเลเซอร์ (ดมยา)

  70,000 บาท

Show Buttons
Share On Line
Hide Buttons