ศูนย์จักษุ

ศุนย์จักษุ

การรักษา

 • ผ่าตัดต้อกระจก (เลนส์พับไม่ได้) (ข้างละ) พัก 1 คืน

  37,000 บาท

 • ผ่าตัดต้อกระจก (เลนส์พับไม่ได้) (ข้างละ)

  35,000 บาท

 • ผ่าตัดต้อกระจกใช้อุลตร้าซาวด์ เลนส์พับได้ (ข้างละ) พัก 1 คืน

  42,000 บาท

 • ผ่าตัดต้อกระจกใช้อุลตร้าซาวด์ เลนส์พับได้ (ข้างละ)

  40,000 บาท

 • ผ่าตัดต้อกระจกใช้อุลตร้าซาวด์ เลนส์พับสายตาเอียง (ข้างละ) พัก 1 คืน

  65,000 บาท

 • ผ่าตัดต้อกระจกใช้อุลตร้าซาวด์ เลนส์พับสายตาเอียง (ข้างละ)

  63,000 บาท

 • ผ่าตัดต้อกระจกใช้อุลตร้าซาวด์ เลนส์โฟกัสใกล้/ไกล (ข้างละ) พัก 1 คืน

  90,000 บาท

 • ผ่าตัดต้อกระจกใช้อุลตร้าซาวด์ เลนส์โฟกัสใกล้/ไกล (ข้างละ)

  88,000 บาท

 • ผ่าตัดต้อกระจกใช้อุลตร้าซาวด์ เลนส์โฟกัสใกล้/ไกล และแก้สายตาเอียง (ข้างละ) พัก 1 คืน

  98,000 บาท

 • ผ่าตัดต้อกระจกใช้อุลตร้าซาวด์ เลนส์โฟกัสใกล้/ไกล และแก้สายตาเอียง (ข้างละ)

  96,000 บาท

 • ลอกต้อเนื้อ 1 หัว

  17,000 - 18,000 บาท

 • ลอกต้อเนื้อ 2 หัว

  22,000 บาท

 • ผ่าตัดก้อนที่เปลือกตา (ข้างละ)

  5,500 บาท

 • Laser รักษาต้อหิน (ข้างละ)

  15,000 บาท

 • Laser รักษาต้อหิน (2 ข้าง)

  18,000 บาท

 • Laser PRP รักษาเบาหวาน (ข้างละ)

  9,500 บาท

 • Laser PRP รักษาเบาหวาน (2 ข้าง)

  15,000 บาท

 • ตรวจจอประสาทตา (funduscopy)

  1,500 บาท

 • ตรวจจอประสาทตาด้วย Slit Lamp (90D)

  1,000 บาท

 • ตรวจจอประสาทตา (funduscopy) ในผู้ป่วยเบาหวาน

  1,500 บาท

 • ผ่าตัดท่อน้ำตาตันจากด้านนอก (ดมยา) (ข้างละ)

  41,000 บาท

 • ส่องกล้องผ่าตัดท่อน้ำตาตัน (ดมยา) (ข้างละ)

  62,000 บาท

 • ผ่าตัดต้อหิน (ข้างละ)

  38,000 บาท

 • แก้ไขกล้ามเนื้อตาเหล่แนวตั้ง 1-2 มัด (ดมยา) (2 ข้าง)

  45,000 บาท

 • แก้ไขกล้ามเนื้อตาเหล่แนวนอน 1-2 มัด (ดมยา) (2 ข้าง)

  40,000 บาท

 • แก้ไขกล้ามเนื้อตาเหล่แนวตั้ง 1-2 มัด (ไม่ดมยา) (2 ข้าง)

  35,000 บาท

 • แก้ไขกล้ามเนื้อตาเหล่แนวนอน 1-2 มัด (ไม่ดมยา) (2 ข้าง)

  31,000 บาท

Show Buttons
Share On Line
Hide Buttons