ศูนย์คีเลชั่น

ศูนย์คีเลชั่น

การรักษา

 • คีเลชั่น/วิตามินรวมเพื่อสุขภาพ 1 ครั้ง

  3,500 บาท

 • คีเลชั่น/วิตามินรวมเพื่อสุขภาพ (คอร์ส 3 ครั้ง)

  10,000 บาท

 • คีเลชั่น/วิตามินรวมเพื่อสุขภาพ (คอร์ส 5 ครั้ง)

  16,500 บาท

 • คีเลชั่น/วิตามินรวมเพื่อสุขภาพ (คอร์ส 10 ครั้ง)

  32,000 บาท

วันและเวลาทำการ

วัน เวลา หมายเหตุ
Show Buttons
Share On Line
Hide Buttons