ศูนย์กุมารเวช

การรักษา

 • Package วัคซีนสำหรับ 1 ขวบ ปีแรก

  6,500 บาท

 • Package Prevnar 3 เข็ม

  7,900 บาท

 • Package Prevnar 4 เข็ม

  9,990 บาท

 • Package Synflorix 3 เข็ม

  5,900 บาท

 • Package Synflorix 4 เข็ม & Rotarix 2 ครั้ง

  8,990 บาท

 • อัตราค่ารักษาพยาบาล แพทย์ที่ทำการรักษาเป็นผู้ประเมิน สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

  โทร. 1723

วันและเวลาทำการ

วัน เวลา หมายเหตุ
จันทร์-อาทิตย์ 07.00 น. - 20.00 น.