ศูนย์กำจัดขน

ศูนย์กำจัดขน

การรักษา

 • กำจัดขนรักแร้ โดยใช้คลื่นความถี่วิทยุ (คอรส์ 7 ครั้ง ค่าเข็มฟรี)

  19,000 บาท

 • กำจัดขนหน้าแข้ง โดยใช้คลื่นความถี่วิทยุ (คอรส์ 7 ครั้ง ค่าเข็มฟรี)

  45,000 บาท

 • กำจัดขนขาบน โดยใช้คลื่นความถี่วิทยุ (คอรส์ 7 ครั้ง ค่าเข็มฟรี)

  55,000 บาท

 • กำจัดขนหนวด ด้วย LASER (3 ครั้ง)

  6,000 บาท

 • กำจัดขนเครา ด้วย LASER (3 ครั้ง)

  10,000 บาท

 • กำจัดขนจอน 2 ข้าง ด้วย LASER (3 ครั้ง)

  12,000 บาท

 • กำจัดขนหน้าผาก ด้วย LASER (3 ครั้ง)

  10,000 บาท

 • กำจัดขนรักแร้ 2 ข้าง ด้วย LASER (3 ครั้ง)

  10,000 บาท

 • กำจัดขนอก ด้วย LASER (3 ครั้ง)

  27,000 บาท

 • กำจัดขนที่แขน (ไหล่-ข้อมือ) ด้วย LASER (3 ครั้ง)

  50,000 บาท

 • กำจัดขนบิกินี LINE ด้วย LASER (3 ครั้ง)

  15,000 บาท

 • กำจัดขนหน้าแข้ง ด้วย LASER (3 ครั้ง)

  32,000 บาท

 • กำจัดขนทั้งขา ด้วย LASER (3 ครั้ง)

  60,000 บาท