ศูนย์ศัลยกรรมกระดูกและข้อ

ศูนย์กระดูกและข้อ

การรักษา

วันและเวลาทำการ

วัน เวลา หมายเหตุ
จันทร์-อาทิตย์ 07.00 น. - 20.00 น.

หัตถการของศูนย์กระดูกและข้อ