ศูนย์ศัลยกรรมกระดูกและข้อ

ศูนย์กระดูกและข้อ

การรักษา

วันและเวลาทำการ

วัน เวลา หมายเหตุ
จันทร์ - อาทิตย์ 07.00 น. - 17.00 น. เวลา 17.00 น. - 20.00 น. ให้บริการตรวจที่แผนกอายุรกรรม

หัตถการของศูนย์กระดูกและข้อ